Akademisyene yargıdan ret: Eğitim hakkı bir yere kadar!

Ankara Üniversitesi’nden atıldıktan sonra aynı üniversiteye öğrenci olarak dönüşü de engellenen Cenk Yiğiter’in yürütmeyi durdurma istemi reddedildi.

15 Aralık 2017 Cuma, 21:55

Ankara 18. İdare Mahkemesi, Ankara Üniversitesi’nde araştırma görevlisiyken KHK ile ihraç edilen Cenk Yiğiter’in üniversite sınavıyla kazandığı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne kaydının yönetmelik değişikliğiyle engellenmesi işleminin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Yiğiter, herhangi bir yasaya dayanmayan yönetmeliğin anayasaya aykırı olduğunu vurgularken, mahkemeye savunma gönderen rektörlük, Yiğiter’in öğrenci olarak dahi Ankara Üniversitesi’ne dönmesinin “kamu hizmetinin güvenliğini ihlal edeceğini” öne sürdü. Savunma dilekçesinde, “Bunların yanında davacı, Ankara Üniversitesi’ni ve rektörünü hedef alan birçok paylaşımda bulunarak, kamu görevinden çıkarıldıktan sonraki yol haritasının ne olduğunu açıkça ifade etmiştir. Tweet’leri ile davacının Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu’na neden gelmek istediği anlaşılmaktadır” denilmesi dikkat çekti. Mahkeme, iptal talebini ise önümüzdeki günlerde karara bağlayacak.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olan Cenk Yiğiter, 679 sayılı KHK ile ihraç edildi. Yeniden üniversite sınavına giren Yiğiter, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü’nü kazandı. Ancak rektörlük, 8 Ağustos’ta yönetmelik değişikliğine giderek, kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanlarının ön lisans ve lisans programlarına öğrenci olarak kabul edilmemeleri kuralı getirdi. Böylece Yiğiter’in öğrenci olarak kayıt hakkı engellendi.

Yiğiter dava açtı

Yiğiter, işlemin yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Dava dilekçesinde, rektörlüğün çıkardığı yönetmeliğin hiçbir yasal dayanağı olmadığı, anayasada düzenlenen eğitim ve öğrenim hakkına aykırı olduğu belirtildi.

Başka ünversiteye gitsin

Üniversite rektörlüğü, mahkemeye gönderdiği savunma dilekçesinde, yönetmelik hükmünün, anayasaya aykırı olmadığını, aksine üniversitelere yüklenen eğitim-öğretime yönelik kamu hizmetini etkin ve ilgili herkesin temel hak ve özgürlüklerini koruyarak, güvenli şekilde yerine getirme yükümlülüğünün bir gereği olduğunu öne sürdü. Dilekçede, ihraç edilen Yiğiter’in öğrenci statüsüyle tekrar üniversiteye dönmesinin “kamu hizmetinin güvenliğini ihlal edeceği” öne sürüldü. Eğitim-öğretim hakkının mutlak ve sınırsız bir hak olmadığı belirtilen dilekçede, bu konuda kamu otoritelerine takdir yetkisi tanındığı, kamu otoritesinin takdir yetkisini üstün kamusal menfaat lehine kullanmasının gerekli olduğu savunuldu.

Niyeti belli

Söz konusu yönetmeliğin, “Ankara Üniversitesi’ndeki kamu görevinden çıkarılmış akademik ve idari personelin, Ankara Üniversitesi dışındaki başka bir üniversite veya yükseköğretim kurumunda ön lisans ve lisans eğitimi görebilmelerine engel olmadığı” belirtilen dilekçede, “Nitekim davacı da 19.9.2017 tarihinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı’na kayıt olmuştur. Görüldüğü üzere, davacının da eğitim-öğretim hakkının özüne dokunulmamış, sadece kamu görevinden çıkarıldığı üniversiteye kayıt olması, anayasa ve kanunlarla amaçlanan üstün kamusal menfaatler göz önünde tutularak önlenmiştir. Davacı, Ankara Üniversitesi’ni ve rektörünü hedef alan birçok paylaşımda bulunarak, kamu görevinden çıkarıldıktan sonraki yol haritasının ne olduğunu açıkça ifade etmiştir. Ekte örneğini sunduğumuz, burada ise birkaç tanesini yazacağımız tweet’leri ile davacının Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu’na neden gelmek istediği anlaşılmaktadır.”