UNESCO cinsiyet eğitimi vermeyen ülkeleri uyardı: Kızlar ölüyor, sonuç ölümcül

Dünyada her yıl 15 milyon kız çocuğu 18 yaşından önce evlendiriliyor. 15 - 19 yaş arasında 16 milyon, 15 yaşın altında 1 milyon kız çocuğu anne oluyor. HIV enfeksiyonu kapmış insanların üçte birini gençler oluşturuyor. 15-24 yaş arasındaki gençlerin üçte biri bu hastalığın önlenmesi ve bulaşması konusunda bilgiye sahip değil. Bütün bu ölümcül verilere rağmen birçok ülkede cinsel eğitim verilmesine yönelik büyük bir sosyal ve politik direnç bulunuyor.

Figen Atalay
14 Haziran 2019 Cuma, 23:13

UNESCO’nun Küresel Eğitim İzleme Raporu çerçevesinde “Cinsiyet Eşitliği”ne ilişkin yayımlanan politika notunda, nitelikli bir eğitim sisteminin parçası olması gereken kapsamlı cinsellik eğitiminin, üreme sağlığını geliştirmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunması açılarından çok önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Bu politika belgesi, birçok ülkede cinsellik eğitimine karşı gösterilen sosyal ve politik direnişi ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

10 doğumdan biri

Küresel Eğitim İzleme Raporu Direktörü Manos Antoninis, “Gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi” diyor ve devam ediyor:

“Her 10 doğumdan biri 15 - 19 yaşlarındaki kızlara ait. Bu sadece eğitimlerinin sona ermesi anlamına gelmiyor, aynı zamanda ölümcül sonuçlara neden oluyor. Hamilelik ve doğum, bu yaş grubunda en önemli ölüm sebebi.

Müfredatta yer alması gereken kapsamlı cinsellik eğitimi iyi sağlık çıktılarının elde edilmesi için şart. Dünyanın birçok yerinde, bu eğitime karşı gelinmesi, cinsel ilişkideki ilerlemeyi durdurmadı. Üstelik üreme sağlığı ve bu konudaki haklar açısından her şey daha kötüye gitti.”

5 ANAHTAR ÖNERİ

Öğretmen eğitimine ve desteğine yatırım yapmak,

Müfredatı olay tabanlı hale getirmek,

İzleme ve değerlendirme mekanizmaları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

Cinsel eğitim için başka sektörlerle çalışmak. Gerçek bir değişim için okulları sağlık hizmetleriyle ilişkilendirmek,

Doğru temellere dayanmayan bu direncin üstesinden gelmek için veli örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kurmak.

Yaşa uygun eğitim

Yeni politika belgesi, yaşa uygun kapsamlı cinsellik eğitiminin yararlarını ortaya koyuyor. 5 yaşındaki çocuklar bile vücutlarıyla ilgili temel gerçekleri bilmeli, uygunsuz davranışların ne olduğunu öğrenmeli ve istismarla ilgili farkındalıkları olmalı. Aksi takdirde, İran’daki kızların yarısının adet görmeyi hastalık sanması, Afganistan’daki kızların yüzde 51’inin Malavi’dekilerin yüzde 82’sinin, başlarına gelmeden önce adet kanamasıyla ilgili hiçbir bilgi sahibi olmamaları gibi kız çocuklarının çoğu yanlış bilgilerle büyüyecek.