AKP’nin Şansı Tersine Döndü

25 Eylül 2008 Perşembe

AKP kurulduğu sırada gerek iç gerekse dış gelişmeler son derece lehineydi.

İçerde, merkez sağ, yolsuzluklardan ve kötü yönetimden dolayı çökmüştü.

Ayrıca 2001 ekonomik krizinin etkileri bütün toplumu bunaltmıştı.

Dışarıda ise uluslararası sermayenin genişleme süreci yaşanıyordu.

Genişleme stratejisi uygulayan dünya finans kuruluşları, gözlerini emerging marketsdenilen ve Türkiyenin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin piyasalarına dikmişlerdi.

Türkiyeye bol yabancı sermaye, döviz giriyordu.

***

Erbakanın antiemperyalist ve antiamerikan politikalarını terk eden Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, Brükselin ve Washingtonın tam desteğiyle 2001de partilerini kurdu ve 2002de iktidara geldi.

İktidara geldikten sonra, Brüksel ve Washingtonın desteği artarak sürdü.

AB reformlarımasalına içerde ve dışarda çok kişi inandı.

Dağılmış olan orta sağın iktidara ortak olmaya alışmış mensupları, Sovyetlerin çöküşünden sonra düş kırıklığına uğramış eski solcuların önemli bir bölümü ve iktidar için yanıp tutuşan siyasal İslamcıların büyük kısmı AKPye destek verdi.

Bu arada uluslararası sermaye Türkiyeye döviz akıtmaya başladı.

AKP, bu iç ve dış konjonktürden yararlandı, 2007 seçimlerinde oy oranını arttırarak iktidarını güçlendirdi.

***

Seçimlerden sonra artık toplumu tümüyle dönüştürmenin, rejimi yeniden düzenlemenin zamanı geldiğine hükmetti.

Hükümete, Meclis’e ve bürokrasiye ek olarak devletin hemen hemen tüm işleyişini de kendi denetimine aldı.

YÖKü ve YÖK aracılığıyla üniversiteleri de bitirdi.

Bir tek ordu ve yargının bir bölümü henüz tam denetime girmemişti ama onları da halletmek artık çocuk oyuncağıydı...

Ki...

Birdenbire AKPnin şansı tersine döndü.

***

Anayasa Mahkemesi, bir üyenin muhalefetiyle AKPnin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğuna hükmetti.

Parti bu nedenle cezaya çarptırıldı ve kapatılmaktan kıl payı döndü.

Darbecilerin yargılanması amacıyla başlatıldığı ilan edilen Ergenekon soruşturması, Başbakanın da davaya müdahil olmasıyla, AKP muhaliflerinin susturulması olayına dönüştü.

Bir bölümünün sahteliği resmi makamlarca da onaylanmış olan belgeler, skandallara yol açtı.

Toplumdaki adalet ve güven duygusu sarsıldı, herkes telefonda, lokantalarda, dost sohbetlerinde bile konuşmaktan korkmaya başladı.

Alman mahkemesince mahkûm edilen Deniz Feneri hortumculuğunun AKPnin içine de sızmış olduğu, Alman savcı tarafından iddia edildi.

Tam bu sırada bir AKP Genel Başkan Yardımcısının aldığı parayı kanıtlayan belgeler ortaya döküldü.

Böylece AKP yönetiminde ayyuka çıkan yolsuzluk olayları gündeme iyice yerleşti.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi dünya finans sistemi de yeni bir krize girdi.

Zaten dış sömürüden ve kötü yönetimden dolayı durgunluğa girmiş olan ekonomi iyice sıkıştı.

Başbakan da basın özgürlüğünün üzerine şal örtüyor.

Sonuç olarak AKPnin şansı tersine döndü.

[email protected]; www.kongar.org

Yazarın Son Yazıları