Aleviler Demokrasinin Güvencesidir

09 Aralık 2014 Salı

Alevilerin sadece varlığı bile, bugün ülkenin içine sürüklenmek istendiği Arap İslamı’na dayalı otoriter rejime karşı bir güvencedir.

***

Neden böyledir; neden Aleviler demokrasinin güvencesi olarak görünmektedir:
1) Tarihsel olarak sürekli bir biçimde Sünni İslam çoğunluğun ve bunun temsilcisi olan iktidarların baskısına ve zulmüne uğramışlar, ancak Cumhuriyetin kuruluşuyla ve demokrasinin gelmesiyle kendilerine bir yaşam alanı bulabilmişlerdir.
2) İnançları, felsefeleri, uygulamaları, tutum ve davranışları, esas olarak insanlar arasındaki eşitliğe, adalete, hoşgörüye dayalı bir kültürü yansıtmaktadır.
3) Başta inanç özgürlüğü olmak üzere, Türkiye’deki demokratik hak ve özgürlükler, Alevi toplumunun hakları ve özgürlükleri üzerinden görünür hale gelmekte, Alevilerin hak ve özgürlükleri, demokrasi için bir denek taşı, bir turnusol kâğıdı işlevi görmektedir.
4) Bütün baskı, zulüm ve kıyımlara karşı Aleviler demokratik rejim içinde mücadele etmekte, demokratik ve laik sosyal hukuk devletine sahip çıkmaktadırlar.

***

Ne yazık ki:
AKP iktidarı hâlâ Alevilerin cemevlerini ibadethane olarak kabul etmiyor...
Hâlâ Alevi köylerine cemaatsiz cami yapılıyor...
Erdoğan hâlâ mezhepçilik üzerinden CHP’ye ve CHP liderine sataşıyor...
AİHM’nin, Türkiye’nin cemevlerine karşı ayrımcılık yaptığı kararına karşı, Başbakan Davutoğlu, “Çalışmalarımızı etkileyecek bir durum değil. Biz kendi yolumuza devam edeceğiz” diyebiliyor...
Toplumun Arap İslamı’na teslim edilmesinin yolu olan yeni sözde eğitim reformunda da Alevilik hâlâ yok sayılıyor...

***

AKP iktidarı, neden Alevileri ısrarla dışlıyor?
Acaba kafalarındaki gelecek Türkiye modelinde onlara yer olmadığı için mi?
Dersim/Tunceli için özür dilemeler, “Özür dile” demeler, CHP’yi, İnönü’yü, Atatürk’ü suçlamalar, zulmü sürekli anımsatıp yaraları kaşımalar ve kanatmalar, bu dışlayıcı politikayı örtbas edemez...

***

Alevilere eşit vatandaşlık hakları, vicdan ve ibadet özgürlüğü tanınmalı, cemevleri ibadethane statüsüne kavuşturulmalı, din dersleri zorunlu olmaktan çıkarılmalı, seçmeli din derslerinin müfredatında Alevi kültürü, tarihsel ve felsefi köklerine uygun olarak yer almalıdır.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları