Köşe Yazısı

A+ A-

Kampanya: Barış, Anlamsız Özürlerden Geçmiyor

24 Aralık 2008 Çarşamba

İlginç bir durum var: Malum medya Ermenilerden özür dileyenlerden barışçı aydınlar diye söz ediyor. Halbuki son on gündür her iki toplumun onlar yüzünden nasıl birbirlerine düştükleri ortada. Bu gerçekler ışığında aydın kelimesi tabii ki onların tekeline bırakılamaz. Hafta içinde Yurtsever Hareket, çeşitli aydınlar ve USTKBnin de içinde olduğu farklı platformları temsil eden sivil toplumcular olarak bir araya geldik ve bir gerekçeli karşı imza kampanyasını gerçek barış adına açtık. Ülkenin her aydın insanını ve sivil toplumcusunu bu metne destek vermeye çağrıyoruz:

Ülkemizin içeride ve dışarıda yaşamakta olduğu sorunlarla tehlikeli bir süreçten geçtiği bu dönemde, birtakım yazar ve akademisyenlerin, 1915te yaşanan trajik olaylara dayanarak, Ermeni halkından özür dilemekonusunda başlattıkları imza kampanyasını onaylamıyoruz. Çünkü, başta Kıbrıs meselesi veya Türkiyenin belki de sadece kendi iç siyasetini ilgilendiren konular da dahil olmak üzere, bir de Sözde Ermeni Soykırımı suçlaması ile, neredeyse bütün bir Batı dünyasının ülkemizi hedef tahtası durumuna getirdiği bir süreçte, bu kampanyayı demokrasi adına bile mazur görmek anlaşılır gibi değildir:

Söz konusu iddialara karşı, uluslararası siyasi ve hukuksal arenada, tarafsız yargıçların denetiminde Türkiyeye savunma hakkı verilerek açılan bir dava olmuş mudur? Hukukun tüm kurallarına uyan böyle bir üst mahkeme, Türkiye aleyhine, Bu topraklar üzerinde 1915 yılında bir soykırım yapılmıştır şeklinde nihai bir karar vermiş midir? Öyleyse hangi haklı gerekçelerle, bugün Türkiyenin özür dilemesi gündeme getirilebilmektedir? Kurmuş olduğu Cumhuriyet, onuru ve erdemiyle dünya tarihine damga vurmuş bir ulus, hukukun tüm temel prensipleri göz ardı edilerek böylesine sinsi bir oldubitti senaryoyla gelişen bir yargısız infazla karalanabilir mi?

***

Ayrıca birçok ek soru vardır: 1915 olaylarını kim, hangi sebeple başlatmıştır? Hoşgörüsüyle tanınan bir ulus, yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşadığı insanlara nasıl olur da durup dururken en güçsüz olduğu dönemde bir soykırım yapmaya kalkışabilir? Tehcir, acaba hangi nedenlerle gündeme getirilip uygulanmıştır? Yaşanan olaylar bir soykırım idi ise, İstanbuldaki Ermeniler neden yok edilmemiştir? Neden ortada bir tek Nazivari karar veya slogan yoktur? Bugüne kadar gerek 1918, gerek tarih boyunca kıyıma uğratılan onca Türk için kim özür dilemiştir? Bu vicdani özürün ardından toprak ve tazminat talepleri gelmeyeceğini kim söyleyebilir?

Ayrıca böyle bir özür dileme, gerçekten insan hakları adına yapılıyorsa,1915 olayları, dünya tarihinde külleri deşilmesi gereken tek trajik olay mıdır? Örneğin Kızılderili halklarının kökünü kurutan Amerikalılar, Güney Amerika halklarını katletmiş bir İspanya, Cezayir halkını ezen bir Fransa, yüzyılımızın yüz karası Bosna katliamı, Amerikanın sözde barış adına toprağını savaş alanına çevirdiği, milyonlarca ailenin ve yuvanın yok edildiği Irak için, dahası, 1915 olaylarında doğuda yok edilen yüz binlerce Türk ve ASALAya hedef olan 37 diplomatımız için, bu aydınlar veya duyarlı Batı medeniyetleri neden bir özür kampanyası yürütmemişlerdir? Yoksa TC dünya adına tarihin tüm acılarının yükünün bedellerini ödemeye mecbur olduğu bir konuma itilen tek ülke midir?

Söz konusu talihsiz imza kampanyası Türk ve Ermeni ulusları arasında bir yakınlaşma değil, tam tersine ne yazık ki bir uzaklaşma ve yabancılaşmaya neden olmaktadır. Ayrıca, Türkiyenin bu konuda barış adına attığı adımlar da baltalanmış olmaktadır. Böylesi bir özür dileme kampanyası, kimi aydınlarımızın ileri sürdüğü gibi, ne hoşgörü, ne de demokrasiyle bağdaşmaktadır.

Biz aşağıda imzası bulunan TC vatandaşları, Türk ve Ermeni halklarının barış içinde yaşadıkları yeni bir döneme ulaşmalarını tüm kalbimizle istiyoruz. Ancak, uzun vadede kalıcı bir barışa giden bu yolun zoraki ve gerekçesi anlaşılmamış tek yönlü özürlerden değil, bilimsel bir tavır ve önyargısızca girişilecek tarih diyaloglarından ve iyi niyetli yapıcı siyasetlerden geçeceğine inanıyoruz.

Bu kampanyaya destek verenlerin alttaki e-postaya veya yurtseverhareket.org sitesine imza yollamalarını istiyoruz. Metin ayrıca www.ulusalstkb.org, www.bedribaykam.com ve www.piramidsanat.com sitelerinde de yer alıyor.

[email protected] Faks: 0212 227 34 65