Mümtaz Soysal

Pirinç ve Bulgur

25 Ocak 2012 Çarşamba
\n

TAM uymasa da diller güzeli Türkçenin deyişlerinden birine uygun düşen bir durumla karşı karşıyayız dış politikada: Midyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak.

\n

Petrol zengini Arap âleminde Batılı çıkarlara taşeronluk ederek ileri demokrasideyip sonu belirsiz ayaklanmalarla paslaşarak onlara kucak açarken soykırımdenen davamızda iki gol birden yemek pek iyi bir dış politika marifeti sayılmaz herhalde. Bunun için biri Erivandan, öbürü de Paristen gelen şutların gole çevrilmesindeki kusurlarımıza biraz daha yakından bakmak çok öğretici olabilir.

\n

Kabul edelim ki soykırım konusu, hem komşumuz Ermenistan halkı hem de onun güçlü uzantısı ve destekçisi olan diaspora, yani dışa göçmüş Ermeniler için bugünkü durumlarını açıklamaya ve kimliklerini güçlendirmeye de yarayan acıklı bir geçmişin unutulmaz kalıntısıdır. Biz yapmadık ve bizimkiler de çok çektisavurmalarımız onların geçmişlerini unutturmaya yahut arşivlerdeki haklılığımızı kanıtlamaya yetmiyor. Yetmesi için iki yol var: Biri hukuk, öbürü içtenlikli ve doğru dış politika.

\n

Birincisi, soykırım denen suçu uluslararası hukuk ve genel ceza hukuku ilkeleri açısından irdeleyerek, 1915e ilişkin bir suçlamanın bugünkü geçersizliğini devletler-üstü hukuka dayandırmak olmalıdır.

\n

İkinci yol, özellikle Yahudi soykırımı benzetmesini kökünden çürütmek amacıyla, Türk ve Ermeni halkları arasındaki yakınlığın yüzyıllarca sürüp de ancak dış etkenler yüzünden karşılıklı felakete dönüşmüş olmasından kalkıp eski sıcaklığı canlandıracak yeni bir ilişki zemini oluşturmaya yönelmelidir.

\n

Yakın geçmişteki protokolgirişimi, başkalarınca oluşturulup yabancı çıkarlara göre ayarlandığı için başarılı olmadı. Oysa Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiden yararlanıp Azerbaycanla Ermenistanın karşılıklı isteklerini hakça uzlaştıracak bir Ankaranın akıllıca oynayabileceği rol Bakûyla birlikte Erivanı da bize yaklaştırır ve bölge barışına katkı sağlamış olurdu. Ama Batının çıkarlarına apar topar hizmet etme telaşına kapılan iktidar sahiplerimiz, ilgilerini Balkanlarla Kafkaslardan esirgeyip uhrevi inanç bakımından daha rahat ettikleri bir iklime çevirdikleri için artık yanıbaşımızdaki komşularla paylaşacak bulgurumuz da kalmamıştır.

\n\n


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Çelişki Korkusu 19 Mart 2014
Acı 14 Mart 2014

Günün Köşe Yazıları