İlhan Selçuk

Uzayın Fethinde

04 Şubat 2003 Salı

PENCERE

İLHAN SELÇUK

Uzayın Fethinde


Yedi Şehit Daha...

Turhan’ın dün birinci sayfadan yayımlanan karikatürü, mavi uzayda yıldızlarla özdeşleşmiş astronotların grafik sanatta evrenle bütünleşmesiydi.

Karikatürün altyazısı:

“Yedi Uzay Yıldızı”

Turhan altyazıyı özellikle “yedi uzay şehidi” diye yazmak istiyordu...

Uyardım...

Bilindiği gibi “şehit” ancak Müslümandan çıkar, Turhan’ın esprisini şeriatçılar anlamazlar; yobazlık ağır basar, nükte güme giderdi.

Turhan:

- Bu astronotlar , dedi, bizim kafası ütülenmiş İslamcıdan daha Müslüman sayılır...

Bir inanılmaz dönem yaşıyoruz; yaklaşık 70 milyonluk ülkede halk yüzde 99 Müslüman iken birileri çıkıp İslamı tekeline almak istiyor; sonra da bu dinci azınlığın iktidarı, Amerika’nın emrinde Müslümanlara saldırmakta başı çekmekten gayrı bir iş yapamıyor.

*

Amerika’nın bir yandan uzay fethine çıkıp öte yandan Irak’a saldırması neyi simgeliyor?..

Yeni bir şey değil...

Batı uygarlığındaki bu ikilem tüm tarihte yazılıdır; bir yandan Avrupa’da bilime açılırken öte yandan sömürgecilik yapan Batı değil miydi!..

Amerika’yı, Avustralya’yı, kutupları keşfeden Batılı bu yolda diyalektiğin kanlı tarihini yazdı.

Üniversite dediğimiz bilimsel kurum, kilisede tohumlanarak istavrozun insan aklı üzerine çaktığı çarmıhı parçalamıştır.

Ne yazık ki medresede camiye meydan okuyan bilimsel bilinç yeşeremedi.

21’inci yüzyıla ayak bastık ama, Müslüman çoğunluğu, bilimin öğrettiğini değil, kutsal kitabın aşıladığı inancı devlet ve toplum düzeni yapmakta direniyor; bu gericiliğin karanlığında Batı’ya karşı ne yapacağını bilemiyor.

Amerika uzayın fethine Hıristiyanın yanı sıra bir Museviyi de katmıştı...

Astronotların hepsi şehit oldular.

*

Karl Marx hayatın eytişimi üzerine oluşan çelişki yasalarını iyi yakalamış, “sömürüsüz bir uygarlık” üzerine tohumlanan öğretisini 19’uncu yüzyılda yayımlamıştı; bu rüzgârla Avrupa hop oturup hop kalkmış, 20’nci yüzyılda Sovyetler kurulmuştu.

Emek üzerine kurulmak istenen devlet başarıya ulaşacak mıydı?.. Uzaya ilk insanı komünistler yolladılar; adı Yuriy Gagarin’di...

Alın terine bel bağlayıp sömürüye karşı çıkanlar, bayram ediyorlardı...

Ne yazık ki bu düşlem uzun sürmedi; Amerika karşısında Sovyetler yenildiler; şimdi Amerikan kapitalizmi tekelciliğin doruğunda Küreselleşme’yle dünyaya egemen olmaya çalışıyor; bu nedenle gözü dönmüş, ‘savaş’ diyor...

Hem de Müslümanla savaş!..

Peki, Gül ile Tayyip İslamcı değiller mi?.. Müslümanlığın politikasıyla yoksul halkı kandırıp iktidar koltuğuna oturmadılar mı?..

Niçin Müslüman Irak’a saldırıda Amerikan maşalığını üstleniyorlar?..

*

Uygarlığın bugünkü ikilemi, toplum düzenindeki çelişkiden kaynaklanıyor.

ABD bir yandan Irak’a asker yollayacak, öte yandan uzaya astronot gönderecek...

Yalnız bilime dönük ve barışa koşullu toplum düzeni için sosyalizme erişmek gerek...

(4 Şubat 2003 tarihli yazısı)