İlhan Selçuk

Bak Sen Şu Sözümona Müslümanlara...

02 Ocak 2003 Perşembe

PENCERE

İLHAN SELÇUK

Bak Sen Şu Sözümona Müslümanlara...


Çok önceleri bu köşede bir kez daha yazmıştım; kitaplığımın bir gözünde çeşitli boylarda dört Kuranıkerim durur; babamdan kalmış anılardır bunlar...

Zaman dördünün de rengini dönüştürmüş, yapraklarını sarartmıştır.

Nefti bez ciltli bir tanesinin iç kapağına babam eski yazıyla şöyle yazmış:

“Birinci Cihan Harbi’nde Cebellübnan ve havalisi 43’üncü Fırka Erkân-ı Harbiye Reisi (Kurmay Başkanı) Kıdemli Erkân-ı Harp Yüzbaşısı olup 1333 (1917) senesi Arabistan ricatında Baalbek şimalinde (kuzeyinde) bir gece yürüyüşü çekilişi sırasında benimle helâllaştıktan sonra şakağına dayadığı tabancasıyla intihar eden merhum Bahaettin Efendi’ye ait olup tarafımdan muhafaza edilmiştir.”

İmza: Kasım Selçuk.

Ricatın kahrına mı dayanamamıştı Erkân-ı Harp Yüzbaşısı Bahaettin Efendi?..

Babam Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kuvayı Milliye’ye katılmış, Kurtuluş Savaşı’nda çarpışmıştı; kendi kuşağından tüm subaylar gibi Arapları pek sevmezdi; nedeni sorulunca, yanıtı hazırdı:

“- Bizi arkadan vurdular!..”

*

21’inci yüzyılın üçüncü yılına girdik; Müslümanda değişmiş bir şey yok...

Frengin paryası durumundadır bizim sözümona Müslüman kardeşimiz...

Türkiye’nin Aydınlanma Devrimi’yle gözü açılıyordu; İslamcı, kapamaya çalışıyor...

Kanıt meydanda:

AKP, hükümetini kurar kurmaz, iki kuruma karşıtlığının altını acele çizdi:

Biri üniversite..

Öteki ordu!..

Üniversite “nakli bilgi”yi değil, “akli bilimi” yeğledikçe “dinci” ye ters düşer...

Ordu “Aydınlanmacı” dır..

“Atatürkçü” dür.

Bizim asker de -Müslümana değil- dinciye, daha başka deyişle İslamcıya ters düşer...

İslamcının amacı Müslümanlık değildir!..

“Dindarlık” başka..

‘’Dinci” lik başka..

Dindarlık, Müslüman için, Müslümanlıktır!..

Dincilik İslamcılıktır..

Daha açık deyişle, politikacılıktır!..

Kutsal dinimizi iktidar koltuğu için kullanmanın öteki adı üçkâğıtçılıktır.

*

Zavallı Müslüman, dünyanın her yanında İslamcıların elinden daha çok çekecek...

Müslüman, İslamcıdan çektiğini göğsü istavrozlu papazdan bile görmemiştir...

1917’de İngiliz’in hizmetinde Türk’ü arkadan vuran Arap kimdi, neydi?

Müslüman mı?..

Peki, bugün Amerikalı ile İngiliz’in yanında Arap’ı vuranın adı ne olacak?..

El Tayyip mi?..

Türkiye “İslamcı”nın, yani “dinci” nin gerçek yüzünü önümüzdeki günlerde daha açık seçik görecek; bunlar Müslümanlığa gereken saygıyı göstermeyen iktidar düşkünü politikacılardır.

Müslümanı Müslümana kırdıracak savaşa “hayır” diyecek yürekleri bile yok...

(2 Ocak 2003 tarihli yazısı)