İlhan Selçuk

Eski Bir Yazıdan Esinti...

13 Ağustos 2004 Cuma

PENCERE

İLHAN SELÇUK

Eski Bir Yazıdan Esinti...


Kitap rafını karıştırırken elime eski bir yazı kesiği düştü, adına baktım:

“Kavanoz dipli dünya düzeni”

Kaç yıl önce yazmışım?..

2002’nin Mart ayında!..

Yazıda dökümü yapılan ‘Küreselleşme’ üzerine vurgulamaları bugün de anımsamakta yarar var...

*

“Yeni Dünya Düzeni nedir?..

1) Dünya tek pazardır..

2) Sosyal devlet ölmüştür..

3) Ulus devlet bitmiştir..

4) Devlet küçülmelidir..

5) Devletin gücü yerine şirketler, holdingler, karteller geçmiştir..

6) Tekelci sermaye doruklaşmış, yerkürede egemenleşmiştir..

7) Sermaye özgürdür..

8) Emek bağımlıdır..”

Aradan geçen sürede bu saptamaların yerküre çapında daha çok ve zorla dayatıldığı izleniyor...

*

Yine aradan geçen sürede 11 Eylül terörünü bahane eden Bush yönetimi Irak’ı işgal etmiş; ama, sonuç tam bir felaket olmuş...

Eski yazıda “Emperyalizm nedir?..” diye soruluyor...

Ve şu yanıt veriliyor:

“1) Üretimin ve sermayenin yoğunlaşmasıyla ekonomide tekelleri yaratacak yüksek düzeye erişilmesi...

2) Banka sermayesiyle sanayi sermayesinin bütünleşip kaynaşması ve ‘finans kapital’ temelinde ‘mali oligarşi’nin oluşup güçlenmesi..

3) Mal ihracatının önemini yitirmesi, sermaye ihracının önem kazanması..

4) Dünyayı paylaşan uluslararası tekelci kapitalist birliklerin oluşması..

Gözünüz ısırıyor mu emperyalizmi?..

Küreselleşme yoksa ‘emperyalizm’in hıh demiş burnundan mı düşmüş?..”

*

Eskiden “uygar emperyalistler” dünyanın geri ülkelerine selamsız sabahsız girerler, kimse sesini çıkarmaz ya da çıkaramazdı; küreselleşmenin tarihinin sömürgecilikle başladığını hiç unutmayalım...

Bugün iş değişik!..

Ortadoğu, en başta Irak ve Filistin’de durulamayıp çırpınan bir kan bataklığına dönüşüyor; egemenler bu coğrafyaya bir türlü egemen olamıyorlar...

Bu gidişle de egemen olamayacaklar...

İnsanlık Küreselleşme’nin bu türlüsüne boyun eğmeyecek gibi görünüyor.

*

Bu yazıyı eski yazıdan son bir alıntıyla bitirmek istiyorum..

Dünyanın en zengin 200 kişisinin sahip oldukları servet, yeryüzündeki en yoksul 2.5 milyar insanın toplam gelirinden fazla..

Ve bu 200 kişinin 112’si Amerikalı..

Ve Amerika Irak’ta..

Afganistan’da..

İnsanlığın haline bak sen!..

(13 Ağustos 2004 tarihli yazısı)