Köşe Yazısı

A+ A-
Yahya Arıkan

Dönem Sonu Hatırlatmaları - III

27 Aralık 2012 Perşembe

Yılın son yazısı ile birlikteyiz. Çok ayrıntılı ve kapsamlı düzenlemeleri barındıran dönem sonu işlemlerine ilişkin tespitlerle 2012yi tamamlayacağız. \n

\n

Öncelikle sabit kıymet amortismanları konusunda gerekli işlemler mutlaka yapılmalı. 31 Aralık tarihi itibarıyla kayıt ve tescili yapılan motorlu araçlar için amortisman ayrılabileceği unutulmamalı. Binek otomobillerde dikkat edilecek unsurlar var. İşi bu tür araçları işletmek veya kiralamak olanlar tam amortisman ayırabilir. Bunun dışındakiler kıst amortisman ayırmak zorunda. Bu uygulamada otomobilin aktife alındığı ay, tam ay sayılıyor.\n

\n

Amortisman oranları her bir sektör itibarıyla Maliye Bakanlığı tarafından Vergi Usul Genel Tebliğleri ile ilan ediliyor. Azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman uygulanıyorsa yüzde 50yi geçmemek üzere, normal amortisman oranının 2 katı dikkate alınmalı.\n

\n

Daha önce de sizlerle paylaşmıştık. Aslında, örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı işlemleri, tam anlamıyla birer dönem sonu işlemi. Bu konularda daha sonra herhangi bir vergisel eleştiri yaşamamak için gerekli çalışmalar ve düzeltmeler, en geç 23 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yapılmalı.\n

\n

Örtülü sermaye açısından, kurumlar vergisi mükellefleri, dönem sonunda, ortak veya ilişkili kişilerden temin ederek kullandığı borçları tespit edecek, bu borçların miktarı hesap dönemi başındaki sermayenin 3 katını aşıyorsa, o işletme örtülü sermaye kullanmış olacak. Yapılması gereken ikinci çalışma ise ortak veya ilişkili kişilerden yapılan borçlar için herhangi bir faiz, kur farkı, vade farkı vb. ödenip ödenmediğinin tespitidir. Bu türden bir gider kaydı varsa, örtülü sermayeye isabet eden kısmının kanunen kabul edilmeyen giderlere alınması gerekir.\n

\n

Ayrıca, ortak veya ilişkili kişiye ödenen yabancı kaynak kullanım giderleri hesap döneminin son günü itibarıyla ortaklara dağıtılmış kâr payı sayılır. Yapılan ödemenin brütleştirilip aralık ayına ilişkin muhtasar beyannameyle yüzde 15 oranında hesaplanan kâr dağıtım stopajının ödenmesi gerekli. Ancak ortak veya ilişkili kişiye dağıtılan kur farklarının kâr payı dağıtımı kapsamında değerlendirilmediği unutulmamalı.\n

\n

Transfer fiyatlandırması açısından da benzer çalışma en geç 23 Ocaka kadar yapılmalı. Öncelikle, dönem içinde ortaklar ve ortaklarla ilişkili kişilerle yapılan ticaretin ve borç para alışverişinin tespit edilmesi gerekiyor. Bu işlemler emsallere uygunluk ilkesine göre tespit edilen fiyat veya bedellere uygun olmalı. Başka bir deyişle piyasa rayici dikkate alınmalı. Eğer uygulanan fiyatlarda bariz bir farklılık varsa, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtılmış demektir.\n

\n

Burada da ortak veya ortakla ilişkili kişiye transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılan kazançlar, hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılıyor. Bu tutarlar üzerinden gerçek kişi ortak veya ortakla ilişkili kişi için kâr dağıtım stopajının yapılması önemli. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç tutarı brütleştirilerek Aralık 2012 dönemi muhtasar beyannamesi ile beyan edilecek ve yüzde 15 gelir vergisi stopajı ödenecek. \n

\n

İşte hatırlatmalar bu kadar! Gelen yılınız, giden yılınızı aratmasın Hepinize mutlu yıllar

\n

İş Güvenliği Yasası ne getirecek?

\n

1 Ocak tarihi yaklaştıkça 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile ilgili tartışmalar da büyüyor. Öyle görünüyor ki yasa ertelenmeyecek. Birçok işletmede yeni yasanın getirdiği belirsizlikten kaynaklanan bir tedirginlik ve endişe var. Yasa, proaktif bir yaklaşımla üç önemli hususu öne çıkarıyor;\n

\n

1- Tüm işyerlerinde Risk Değerlendirmesi yaptırılması,\n

\n

2- Etkili bir kontrol ve denetim sistemi kurulması,\n

\n

3- Eğitim.\n

\n

Bu çerçevede yapılacaklar da ana başlıklarıyla belli:\n

\n

- İşverenler mutlaka işyerleri için bir Risk Değerlendirmesi yapmalı.\t\n

\n

- İşverenler mutlaka Acil Eylem Planı yapmalı.\n

\n

- Tüm çalışanlara mutlaka iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeli.\n

\n

- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim verilmeli.\n

\n

- İlkyardımcı Belgesi ve Yangın Eğitimi aldırılmalı.\n

\n

- 50 ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmalı.\n

\n

- Çalışan Temsilcisi atanmalı ya da seçilmeli.\n

\n

- İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılmalı ya da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alınmalı.

\n

8500 GÜN PRİME 900 LİRA MAAŞ

\n

Bir yıllık SSK emeklisiyim. 8500 gün prim ödedim maaşım 900 lira. Hesaplamada yanlışlık yapılmış mıdır? Yalçın Çelik \n

\n

Tespiti zor. Yüksek ücretli çalışmış iseniz yanlışlık vardır. Asgari ücret veya bunun biraz üzerinde ise doğrudur.

\n

SORU - CEVAP

\n

Sorularınız için malicozum6ismmmo.org.tr adresine mail atabilirsiniz. Tüm sorular e-posta ile tek tek cevaplanacaktır.

\n

Tümü Yahya Arıkan - Son yazıları

Vergi yargısında gerekçeli karar hakkı 10 Aralık 2015 Per
Serbest meslek erbabına yenileme fonu cezası! 3 Aralık 2015 Per
Gökten taş düştü, vergisi tartışıldı! 26 Kasım 2015 Per