Ankara ve Tel Aviv’in Ortak ve Farklı Politikaları

31 Aralık 2012 Pazartesi

\n

\n

Ankara ve Tel Aviv, bölge politikalarında bir yandan ortak politikalar izlerken öte yandan, bazı konularda karşıt görünmektedirler. Önce benzer yönleri görelim:\n

\n

1 - Erbil, Barzani ve Irak Kürdistanı konusunda benzer uygulama içindedirler. Her ikisi de destek vermekte, siyasi ve iktisadi olarak yardım etmektedirler.\n

\n

Barzaninin uluslararası alanda ve içerde güçlü kalması için her türlü yardımı yapıyorlar.\n

\n

2 - Suriye politikaları da benzer konumdadır. Esada ve rejimine Ankara da, Tel Aviv de şiddetle karşıdırlar ve muhaliflere siyasi, iktisadi ve askeri destek veriyorlar.\n

\n

Türkiye bu konuda önde görünürken İsrailin desteği daha örtülü yürütülüyor.\n

\n

3 - Irak (ve Bağdat) politikaları da benzerlik gösteriyor. Malikiye Ankara da Tel Aviv de karşı çıkıyorlar.\n

\n

Bağdat-Erbil çatışmalarında Barzaninin yanında yer alıyorlar.\n

\n

4 - NATO şemsiyesi altındaki sorunlar da giderilmiştir. NATOnun patronajında, işbirliği sağlanmış bulunuyor.\n

\n

5 - ABDnin Müslüman Kardeşler ile yakınlaşmasının ardından Ankaranın ve Tel Avivin politikalarında değişiklikler meydana geldi; Ankara, Müslüman Kardeşlerin Arap ülkelerindesiyasal İslamın kurumsallaştırılmasınaaçık destek vermeye başladı. İsrail de eski radikal tutumunu yumuşattı. Eski karşıtlığını törpüleme yolunda önemli adımlar attı.\n

\n

İlk örnekler Mısır ve Tunusta yaşandı. Sıra şimdi Suriyede.\n

\n

6 - Ortadoğuda Şii karşıtlığı konusundaAnkara ile Tel Aviv arasında benzerlik bulunduğu, uyguladıkları politikalarla gün ışığına çıkmaktadır.\n

\n

7 - Malatya (Kürecik), kalkanı ve Patriot füzeleri Ankaranın da Tel Avivin de hararetle destekledikleri yeni gelişmelerdir. Her iki proje de bölgenin yeniden yapılandırılmasına yardım ediyor.\n

\n

8 - Ekonomik işbirliği konusu Ankaranın da, Tel Avivin de işine gelmektedir. Özellikle Suriyenin devre dışıkalmasından sonra bu konu daha da öne çıktı.\n

\n

Ankara ve Tel Aviv’in \t\tfarklı yönleri\n

\n

1 - İsrailin Doğu Akdenizde Rumlar ve Yunanistanla enerji, ekonomi ve askeri boyutta hızla geliştirmekte olduğu işbirliği Türkiyeyi rahatsız etmektedir.\n

\n

2 - Ankaranın Filistin (ve Hamas) konusundaki girişimleri İsrailde en fazla rahatsızlık yaratan alandır. Bu konu ABD ve İsrail tarafından Ankara hükümetinin bir iç politika aracı olarak değerlendirilmekte, bu nedenle de fazla üzerine gidilmemektedir.\n

\n

3 - Irak Kürdistanı petrolünün Akdenize ulaştırılması konusunda Ankara ile Tel Aviv arasında bir rekabetin bulunduğu söylenebilir. (*)\n

\n

Genel olarak bakıldığında Ankara ve Tel Aviv arasında, Ortadoğu politikaları açısından büyük bir yakınlık ve benzerlik bulunduğunu görüyoruz.\n

\n

Her iki ülke de Büyük Ortadoğu Projesinin en aktif unsurları konumundadırlar. Her ne kadar, iki başkentin beklentileri çok farklı olsa bile… \n

\n

(*) Economist, Dec. 22, 2012, sayfa 54\n

\n

\n

\n

***\n

\n

Asım Kocabıyık bilim ve kültür hayatımıza büyük destek vermiş bir insandı. Mezun olduğu İktisat Fakültesinin kütüphanesinin yeniden yapımını ve düzenlenmesini gerçekleştirdi.\n

\n

Borusan Filarmoni Orkestrası başlı başına bir başarı öyküsüdür. Boğaziçinde oluşturduğu müze başka bir övünç kaynağı oldu.\n

\n

Kendisi ile İstanbul Üniversitesinin doktora salonunda defalarca aynı kürsüyü paylaşıp iktisat panellerine katıldım. Fahri Doktoraönerisini ben yapmıştım. Çünkü bunu fazlasıyla hak etmişti.\n

\n

O da aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin.

\n

Yazarın Son Yazıları