‘Hazine Yardımı’ Kısıtlandı.. Ya ‘Hazine Arazileri’ Yağması?

14 Ağustos 2008 Perşembe

 

Ülkemizi yöneten parti, laikliği gözetmediğiiçin Anayasa Mahkemesinin 11 üyesinden, başkanın dışındaki 10unun oylarıyla suçlu bulundu.

Ceza olarak kapatılmasını gerekli gören 6 üye karar yeter sayısından bir eksik kaldıklarından, partinin laikliğe aykırı tutumlar içinde olduğunu saptayan tüm üyeler Hazineden verilen yardımı yarıya indirdiler.

Bizim Hazinemiz, sıradan bir devlete ait değildir. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin Hazinesidir. Cumhuriyeti kuran ve yaşatan ulusun 85 yıllık özverili birikimidir.

Yüce yargının cezası; Ulusun parası laik Cumhuriyete bağlı partilere verilir; Cumhuriyetin Hazinesinden Cumhuriyete aykırı tutumlar beslenemez..anlamına geliyor...

2008 için AKPye 45 milyon; CHPye 20 milyon, MHPye de 14 milyon YTL verilmiş... Demek ki AKP 22.5 milyonu ulusa iade edecek, kalanın da tek kuruşu laiklik karşıtlığına harcanmayacak...

Laikliğin tapuları

Yüce kararın bu sonucunu düşündükçe aklıma Hazine arazilerimiz geliyor. Tıpkı partilere verilen ulusal paramız gibi, ulusal tapularımız da laik Cumhuriyetin zenginliği değil midir?

Aynı iktidar partimizce haraç mezat pazarlanan Hazine arazilerimizin, sonunda kimlere ve hangi amaçlara rant sağladığı ortada. Siz hiç okul, kültürel etkinlikler, aydınlanma vb. niyetlerle kamu malı satıldığını ya da alındığını duydunuz mu?

Özellikle laiklik düşmanı uluslararası dinci sermayeye geçmeye başlayan Hazine mallarımızda, Cumhuriyet karşıtlarına rekor düzeylerde rantlar sağlanması, hükümetlerin de- mokratik hakkı olmamalı...

İktidar partileri, sadece Hazineden aldıkları paraları değil, kendilerine emanetedilen kamu mallarını da laik ve demokratik devletin esenliğini gözeterek değerlendirmekle yükümlü olmalılar.

Cumhuriyeti mülksüz bırakmak; elde ne varsa sözde özelleştirme adına yabancılaştırmak; tarihi okul binalarımızı bile rant için pazarlamak; en az laiklik karşıtlığıkadar sorgulanması gereken bir anayasa suçu değil midir?

‘Kentsel sürgün’

Nitekim, son yılların yeni rant oyunu Kentsel Dönüşüm projelerine karşı da halkın tedirginliği artıyor.

Çünkü, özellikle Hazine arazilerinde yılların siyasi desteğiyle yaratılan semtler, sağlıklaştırma yerine zorla bo- şaltılıp yıkılarak çağdaş-muhafazakâr yaşam siteleri için rant arsalarına dönüştürülüyor. Aynı semtlerin kuşaktan kuşağa sakinleri de dağ başlarındaki TOKİ bloklarına istifleniyorlar...

İstanbulun Kartal ilçesinde de bu uygulamaya karşı mahalle dayanışması dernekleri kuran yöre insanları, kentsel sürgün dedikleri dönüşüme karşı haklarını aramaya başladılar.

O kadar ki Büyükşehir Belediyesince Irak kökenli İngiliz mimar Zaha Hadide tasarlatılan Kartal Dönüşüm Projesinin de insan hakları ihlali olduğunu belirten dernekler hukuk mücadelesi başlattılar.

Kanal Bde bu gece 23.00te yayımlanacak İmar Dosyasında Pendik Yenimahalle Yeşilbağlar ve Sapanbağları Mahalleleri Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı İhsan Turnalar ile Hürriyet Mahallesi Geliştirme Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Niyazi Şahin, sorunlarını aktaracaklar.

Mimar Prof. Dr. Ahmet Eyüce, Mimar-Şehirci Prof. Dr. Sümer Gürel ve Mimarlar Odası Kartal Tems. Osman Güdü ise toplumsal huzursuzluğun temelindeki kentsel dönüşümün kentsel sürgüne dönüşmesini uzmanlıkları açısından değerlendirecekler...

Evet... Anayasa Mahkemesi, ülkemizi yöneten partinin Hazineden aldığı para yardımını yarıya indirerek yaklaşık 22.5 milyon YTLlik bir ceza vermiş oldu.

Peki, bu paranın kim bilir kaç katı haksız rant yaratan Hazine arazileri yağmasınasıl sorgulanacak?

Yanıtı, bu gece İmar Dosyasında...

ekinci@cumhuriyet.com.tr