Derinlemesine bir inceleme: Otizm nedir?

Otizm genellikler çocukluk yaşlarında ortaya çıkan erkek çocuklarında kız çocuklarına oranla daha fazla görülen bir davranış bozukluğu hastalığıdır. Peki otizimin belirtileri nedir? Kimlerde otizim görülme ihtimali yüksektir?

Yayınlanma: 27.08.2023 - 07:00
Derinlemesine bir inceleme: Otizm nedir?
Abone Ol google-news

OTİZM NEDİR?

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olarak da adlandırılan otizm, iletişim ve davranış sorunlarını içeren karmaşık, yaşam boyu süren bir durumdur. Bu bir spektrum bozukluğudur, yani insanları farklı şekillerde ve farklı derecelerde etkiler. Genellikle 2 veya 3 yaşında ortaya çıkar.

Otizmli insanlar iletişim konusunda sorun yaşarlar. Diğer insanların ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamakta zorlanırlar. Bu da kendilerini kelimelerle ya da jestler, yüz ifadeleri ve dokunuşlarla ifade etmelerini zorlaştırır.

Otizmli kişiler öğrenme sorunları yaşayabilir. Becerileri dengesiz bir şekilde gelişebilir. Örneğin, iletişim kurmakta zorlanabilirler ancak sanatta, müzikte, matematikte veya hafıza gerektiren şeylerde alışılmadık derecede iyi olabilirler. Bu nedenle, analiz veya problem çözme testlerinde özellikle başarılı olabilirler.

Artık her zamankinden daha fazla çocuğa otizm teşhisi konuluyor. Ancak son rakamlar, daha fazla çocuk bu rahatsızlığa sahip olduğu için değil, teşhis yöntemindeki değişiklikler nedeniyle daha yüksek olabilir.

"DÜŞÜK İŞLEVLİ" VE "YÜKSEK İŞLEVLİ" OTİZM

Otizmli her kişi farklı şekilde etkilenecektir. Bazı insanlar sosyal, öğrenme veya iletişim becerileri konusunda daha zor zamanlar geçirir. Günlük işlerde yardıma ihtiyaç duyabilirler ve bazı durumlarda yalnız yaşayamazlar. Birçok kişi buna "düşük işlevli otizm" adını verir.

Diğer insanlar daha az belirgin semptomlarla otizme sahip olabilir. Genellikle okulda başarılı olurlar ve iletişim kurmada daha az sorun yaşarlar. İnsanlar genellikle buna "yüksek işlevli otizm" derler.

Ancak "yüksek işlevli" ve "düşük işlevli" terimleri kırıcı olabilir.

En iyisi bunlardan kaçınmaktır. Otizmin bir kişiyi nasıl etkilediği hakkında konuşmak için bunun yerine "daha önemli" veya "daha az önemli" gibi terimler kullanabilirsiniz.

OTİZM BELİRTİLERİ

Otizm belirtileri genellikle bir çocuk 3 yaşına gelmeden önce ortaya çıkar. Bazı insanlar doğumdan itibaren belirtiler gösterir.

Otizmin yaygın belirtileri şunlardır:

Göz teması eksikliği

Dar bir ilgi alanı yelpazesi veya belirli konulara yoğun ilgi

Kelimeleri veya cümleleri tekrarlamak, ileri geri sallanmak veya nesnelerle kıpırdanmak (elektrik düğmesini çevirmek gibi) gibi bir şeyi tekrar tekrar yapmak

Diğer insanlara sıradan görünen seslere, dokunuşlara, kokulara veya görüntülere karşı yüksek hassasiyet

Diğer insanlara bakmamak veya onları dinlememek

Başka biri sizi işaret ettiğinde bir şeylere bakmamak

Kucağa alınmak veya sarılmak istememek

Konuşmayı, jestleri, yüz ifadelerini veya ses tonunu anlama veya kullanma sorunları

Şarkı söyler gibi, düz veya robotik bir sesle konuşmak

Rutindeki değişikliklere uyum sağlamada sorun

Bazı otizmli çocuklarda nöbetler de görülebilir. Bunlar ergenlik dönemine kadar başlamayabilir.

YETİŞKİNLERDE OTİZM BELİRTİLERİ

Yetişkinlerde otizm belirli şekillerde ortaya çıkabilir. Yaygın belirtiler şunları içerebilir:

Diğer insanların ne düşündüğünü veya hissettiğini anlamada sorun

Tek başına olmayı seçmek veya arkadaş edinmekte zorlanmak

Sosyal aktiviteler hakkında kaygı

Günlük rutini korumak ve değiştiğinde üzülmek

Nasıl hissettiğinizi ifade etmekte zorlanmak

Bir şeyleri kelimesi kelimesine almak veya iğnelemeyi anlamamak

İstemeden de olsa başkalarına karşı künt, ilgisiz veya kaba görünmek

Yetişkinlerde otizmin diğer belirtileri şunları içerebilir:

Göz temasından kaçınmak

Sosyal sıraları veya "kuralları" anlamamak

Başkalarına çok yaklaşmak veya biri size çok yaklaşırsa ya da dokunursa üzülmek

Belirli şeylere karşı çok ilgili olmak

Diğer insanların fark edemediği küçük ayrıntıları, kokuları, sesleri veya desenleri fark etmek

Bir şeyleri yapmadan önce çok dikkatli bir şekilde planlamak istemek

ÇOCUKLARDA OTİZM BELİRTİLERİ

Çocuklar farklı otizm belirtileri gösterebilirler. Bunlar şunları içerebilir:

Dokuz aylıkken ismine yanıt vermeme

Yüz ifadelerini 9 aylıkken göstermeme

Basit oyunları (pat-a-cake gibi) 12 aylıkken oynamak istememe

Jestleri (el sallamak gibi) 12 aylıkken kullanmaz

Diğer insanların ne zaman üzgün ya da kızgın olduğunu anlamıyor 24 aylık

36 aylık olduğunda diğer çocukların oyun oynadığını fark etmez veya onlara katılmak istemez

Altmış aylık olduğunda sizin için şarkı söylemez, rol yapmaz veya dans etmez

Oyuncakları belirli bir sıraya dizer ve sıra değiştirilirse üzülür

Saplantılı ilgi alanları gösterir

Vücudunu sallar, ellerini çırpar veya daireler çizerek döner

Gecikmiş dil, hareket, öğrenme veya bilişsel beceriler

Tuhaf uyku veya yeme alışkanlıkları

Normalde beklenenden daha az veya daha fazla korku

OTİZM TÜRLERİ

Bu türlerin bir zamanlar ayrı durumlar olduğu düşünülüyordu. Şimdi ise otizm spektrum bozuklukları kapsamına girmektedirler:

Asperger sendromu: Asperger sendromlu çocuklar zeka testlerinde ortalama veya ortalamanın üzerinde puan alma eğilimindedir. Ancak sosyal becerilerde zorluklar yaşayabilir ve dar bir ilgi alanı gösterebilirler.

Otistik bozukluk: "Otizm" kelimesini duyduklarında çoğu insanın aklına gelen şey budur. Üç yaşından küçük çocuklarda sosyal etkileşimleri, iletişimi ve oyunu etkiler.

Çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu: Bu bozukluğa sahip çocuklar en az 2 yıl boyunca tipik gelişim gösterirler ve daha sonra iletişim ve sosyal becerilerinin bir kısmını veya çoğunu kaybederler.

Yaygın gelişimsel bozukluk (PDD veya atipik otizm): Doktorunuz, çocuğunuzda sosyal ve iletişim becerilerinde gecikmeler gibi bazı otistik davranışlar varsa, ancak başka bir kategoriye uymuyorsa bu terimi kullanabilir.

OTİZM NEDENLERİ

Otizmin tam olarak neden ortaya çıktığı net değildir. Beyninizin duyusal girdiyi yorumlayan ve dili işleyen bölümlerindeki sorunlardan kaynaklanıyor olabilir.

Otizm erkeklerde kızlardan dört kat daha yaygındır. Her ırktan, etnik kökenden veya sosyal geçmişten insanda görülebilir. Ailenin geliri, yaşam tarzı veya eğitim düzeyi bir çocuğun otizm riskini etkilemez.

Ancak bazı risk faktörleri vardır:

Daha yaşlı bir ebeveyne sahip bir çocuğun otizm riski daha yüksektir.

Alkol veya nöbet önleyici ilaçlar gibi belirli ilaçlara veya kimyasallara maruz kalan hamile kadınların otistik çocuk sahibi olma olasılığı daha yüksektir.

Diğer risk faktörleri arasında diyabet ve obezite gibi anneye ait metabolik durumlar yer almaktadır. Araştırmalar ayrıca otizmi tedavi edilmemiş fenilketonüri (bir enzimin yokluğundan kaynaklanan metabolik bir bozukluk olan PKU olarak da adlandırılır) ve kızamıkçık (Alman kızamığı) ile ilişkilendirmiştir.

OTİZM GENETİK MİDİR?

Otizm ailelerde görülür, bu nedenle belirli gen kombinasyonları çocuğun riskini artırabilir. 1.000'den fazla gendeki değişiklikler otizmle bağlantılı olabilir. Ancak bunların hepsi uzmanlar tarafından doğrulanmamıştır. Genetik faktörler bir kişinin otizm riskini %40 ila %80 arasında etkileyebilir.

Genel riskiniz genlerinizin, çevrenizin, ebeveynlerinizin yaşının ve herhangi bir doğum komplikasyonunun kombinasyonuna bağlıdır.

Nadir bir gen mutasyonu veya kromozom sorunu, otizmli kişilerin yaklaşık %2 ila %4'ünün tek nedeni olabilir.

Otizmde rol oynayan genlerin çoğu beyin gelişimi ile ilgilidir. Otizm semptomlarının iletişim, bilişsel işlevsellik veya sosyalleşme ile ilgili sorunları içerme eğiliminde olmasının nedeni bu olabilir. 

AŞILAR VE OTİZM

Aşılar otizme neden olmaz.

Bazı insanlar aşıların otizme yol açtığına dair endişeler taşısa da, yapılan araştırmalar bu ikisi arasında bir bağlantı olmadığını göstermiştir. Uzmanlar, çocuklar ve yetişkinler için sekiz aşının güvenliğini gözden geçirmiştir.

Nadir istisnalara rağmen aşıların çok güvenli olduğunu tespit etmişlerdir. Diğer çalışmalarda farklı aşıların içerikleri incelenmiş ve otizmle herhangi bir bağlantı bulunamamıştır. Aşıların hastalıkları önlemedeki sağlık faydaları, potansiyel risklerden çok daha ağır basmaktadır.

OTİZM TESTİ

Otizm için kesin bir teşhis koymak zor olabilir. Doktorunuz davranış ve gelişime odaklanacaktır.

Çocuklar için teşhis genellikle iki adımda gerçekleşir.

Gelişimsel tarama doktorunuza çocuğunuzun öğrenme, konuşma, davranış ve hareket etme gibi temel becerilerde yolunda gidip gitmediğini söyleyecektir. Uzmanlar, çocukların 9 aylık, 18 aylık ve 24 veya 30 aylıkken düzenli kontrolleri sırasında bu gelişimsel gecikmeler için taranmasını önermektedir. Çocuklar özellikle 18 ve 24 aylık kontrollerinde otizm açısından rutin olarak kontrol edilirler.

Çocuğunuz bu taramalarda bir sorun belirtisi gösteriyorsa, daha kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyacı olacaktır. Bu, işitme ve görme testlerini veya genetik testleri içerebilir. Doktorunuz, gelişimsel çocuk doktoru veya çocuk psikoloğu gibi otizm bozuklukları konusunda uzmanlaşmış birini getirmek isteyebilir. Bazı psikologlar Otizm Tanısal Gözlem Çizelgesi (ADOS) adı verilen bir test de uygulayabilir.

Çocukken size otizm teşhisi konulmadıysa ancak belirtiler gösterdiğinizi fark ettiyseniz, doktorunuzla konuşun.

EĞER YENİ BİR TEŞHİS ALDIYSANIZ

Otizm teşhisi aldıysanız, kendinizi en iyi şekilde hissetmek için atabileceğiniz birkaç adım vardır:

Teşhisi anlamak için ihtiyacınız olan zamanı ayırın. Çok çeşitli duygular hissedebilirsiniz. Yardım için doktorunuza ulaşabileceğinizi bilin. Teşhis konulduktan sonra bile normal bir hayata devam edebilirsiniz.

Araştırmanızı yapın. Otizm hakkındaki makaleleri (bunun gibi) okuyabilirsiniz. Dışarıda çok fazla bilgi var, ancak teşhisiniz hakkında bilgi edinmeye başlamak için ihtiyacınız olan tek şey birkaç iyi kaynak.

Otizmli başkalarını dinleyin. Durumu anlamak için kullanabileceğiniz birçok blog, kitap veya video vardır. Otizmli insanlar da bu konuda daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmak için hikayelerini paylaşabilirler.

Kaynak: WebMD


İlgili Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler