Kuzey Fest yasağına mahkemeden de vize çıkmadı: Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi

3-6 Ağustos tarihlerinde 24 sanatçının katılımıyla Sinop’ta yapılması planlanan ancak Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nun ‘gerekçesiz’ bir şekilde "uygun görülmemiştir" diyerek yasakladığı 4. Kuzey Fest yasağına yargıdan da vize çıkmadı. Organizatör firmanın yürütmeyi durdurma talebi ile Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyu görüşen mahkeme, oy birliği ile yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verdi.

Yayınlanma: 31.07.2023 - 18:48
Kuzey Fest yasağına mahkemeden de vize çıkmadı: Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi
Abone Ol google-news

3-6 Ağustos tarihlerinde 24 sanatçının katılımıyla Sinop’ta yapılması planlanan ancak Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nun ‘gerekçesiz’ bir şekilde "uygun görülmemiştir" diyerek yasakladığı 4. Kuzey Fest yasağına yargıdan da vize çıkmadı.

Organizatör firmanın yürütmeyi durdurma talebi ile Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuruyu görüşen mahkeme, oy birliği ile yürütmeyi durdurma talebinin reddine kararı verdi.

Organizatör firmanın karara itiraz hakkı olsa da Kuzey Fest’in planlandığı gibi 3-6 ağustos tarihleri arasında yapılmasının olası olmadığı üzerinde duruluyor.

Daha önce üç kez aynı vali dönemlerinde yapılan Kuzey Fest’e yasak konulması ile ilgili mahkemece yasak kararını veren Sinop Valiliğine ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, Anayasal düzeni bozucu, mevcut hükümete isyanı teşvik edici, demokratik toplum düzeni sınırları ile Anayasal hak ve hürriyetlerin sınırlarını aşacak şekilde protesto gösterileri ile genel sağlık, genel ahlak ve kamu düzenine aykırı tutum ve tavırları teşvik edici provokatif eylemlerin yapılacağına dair istihbarat birimlerinden gelen bilgi notları’nın bulunup bulunmadığı’ soruldu. Valilik tarafından konuya ilişkin yanıt verilirken yeni savunmanın da cevaba eklendiği görüldü. 

YENİ SAVUNMADA ÇARPICI AYRINTI

Valiliğin savunmasında etkinlikle ilgili bir istihbarat notu bulunduğunu da savunmasına eklediği verilen savunmada yer aldı. “Dava konusu etkinlik ile ilgili istihbarat birimlerinden gelen istihbari bilgi notunun bulunduğu, anılan notun gizlilik sebebiyle kararın verileceği 31/07/2023 tarihinde Mahkemeye fiziki olarak sunulacağı,” şeklinde karar yazısında yer alan satırlar dikkat çekerken, istihbarat notunun mahlemeye ‘gizli’ başlıklı yazı ile elden verildiği öğrenildi. Ancak bu istihbaratın neyi içerdiği mahkeme kayıtlarına geçmedi.

KARAR VERİLDİ

Samsun 3. İdare mahkemesi Sinop Valiliğinden gönderilen savunmayı da değerlendirdikten sonra kararını açıkladı. Oy birliği ile alınan kararda “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğinden itibaren (7) gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 31/07/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” denildi.

 


İlgili Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler