Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü'nün anlamı nedir?

19 Eylül 2022 Pazartesi, 11:03
Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü'nün anlamı nedir?

GAZİLER GÜNÜ NEDİR?

13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi'nin hemen ardından, 14/15 Eylül gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği'ne cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi:

"Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ile gazilik ünvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi'nin bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz."

Sakarya Meydan Muhaberesi'nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM'since Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, "Mareşal" rütbesi ile "Gazi" ünvanı verilmiştir.

19 Eylül, "Gaziler Günü" olarak kutlanmaktadır. Gaziler gününde yapılacak törenler, Başbakanlığın 24 Ağustos 2003 tarih ve 25209 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.

Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü'nün anlamı nedir?

GAZİLER GÜNÜ'NÜN ANLAMI NEDİR? 

Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde "Gazi" unvanını aldı. 15 Eylül'de Edirne Milletvekili İsmet Paşa (İnönü)  ile  Kozan Milletvekili Fevzi Paşa (Çakmak) tarafından  Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanı verilmesine dair bir önerge verildi. Kanun teklifi Büyük Millet Meclisinin 19 Eylül 1921 tarihli oturumunda kabul edildi. 

En Çok Okunan Haberler