İzmir’de depremzedeler için verilen emsal artış kararı iptal edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için verdiği emsal artış kararı 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Yayınlanma: 16.04.2024 - 11:47
İzmir’de depremzedeler için verilen emsal artış kararı iptal edildi
Abone Ol google-news

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir depremi sonrası depremzedeler için yüzde 20 emsal kararı bir kez daha iptal edildi. 

Geçen yıl Ağustos ayında iptal edilen ilk karar için bir kez daha toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi sadece ağır ve orta hasar alan binalar için parsel bazlı yüzde 20 emsal kararı aldı.

Şehir Plancıları Odası, büyükşehirin bu kararını bir kez daha yargıya taşıdı ve 4. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme kararı bir kez daha iptal etti.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI!

Gündeme Bakış'ın haberine göre; mahkeme heyeti aldığı kararda, “Bilirkişi raporu mahkememizce hükme esas alınabilecek nitelik ve yeterlilikte bulunmuştur. Mahkememizce yapılan değerlendirmede uyuşmazlık konusu usul ve esasların jeolojik etüd, jeoteknik etüd, mikro bölgeleme çalışmalarından elde edilen sonuçlar dikkate alınmadan hazırlandığı ve imar planında belirlenen katsayısının da üzerinde bir kat sayısının parsel bazında getirildiği, mevcut plandaki durumu korunacak alan (k) sınırları içerisindeki parsellere getirilen ilave kat artışının anılan sınırların dışında yer alan parsellerin yararlandırılmaması eşit ilkesine aykırı olduğu, uyuşmazlık konusu usul ve esasların teknik ve sosyal altyapı alanlarının yeterliliği kabulü üzerine kurulan sağlıklı kent parçalarından söz etmenin mümkün olmamasına rağmen söz konusu usul ve esasların bu kabul üzerine kurulması hususları dikkate alındığından uyuşmazlık konusu işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve planlama ilkelerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir” denildi.

Mahkeme verdiği kararın, Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf edilebileceğini vurguladı.


İlgili Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon