Cumhuriyet’ten Kamuoyuna...

01 Ekim 2012 Pazartesi
\n\n\n

Cumhuriyet, bugün ülkemizde yayımlanmakta olan ulusal gazeteler arasında en eski gazetedir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan yaklaşık altı ay sonra yayın yaşamına başlayan gazetemiz, 88 yıldır yayın yaşamını sürdürmektedir. Demokrasinin kesintiye uğradığı bazı dönemlerde, dönemin iktidar sahipleri tarafından kısa dönemli olarak kapatılan, bunun dışında sürekli yayımlanan, halkın bilgi edinme hakkı ve basın özgürlüğü çerçevesinde görevini yapan gazetemiz, 21. yüzyıl Türkiyesinde siyasi iktidarı elinde bulunduran AKPnin sansürüne maruz kaldı.

\n

*

\n

Türkiye toplumuna ileri demokrasi vaat eden AKP yöneticileri, sanki, anayasa ve Siyasi Partiler Yasası kendilerini bağlamıyormuş gibi davranarak ileri demokrasi anlayışlarının aslında yasakçı bir zihniyet olduğunu sergilemekten çekinmedi. Anayasa ve yasaları çiğneyerek gazetemize uygulanan bu antidemokratik uygulamaya karşı, elbette sessiz kalmayacağız. Meşru zeminlerde ve meşru yollarla hakkımızı arayacağız.

\n

*

\n

Son beş yıldan bu yana kesintisiz olarak yargı, maliye, sosyal sigortalar, SPK, diğer kamu kuruluşları eliyle denetim adı altında tam bir baskı altında tutulmak, gözdağı verilmek suretiyle sindirilmeye, yıldırılmaya çalışılan gazetemiz, bütün olumsuz koşullara karşın çoğulculuğun ve demokrasinin gereği olarak halkı bilgilendirme, kamu adına denetleme, eleştiri hak ve görevini yerine getirmiştir. Bundan sonra da okurlarının ve kamuoyunun gücüne dayalı olarak görevini yapacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

\n

*

\n

Gazetemiz, Türkiye Cumhuriyetinde AKPden önce faaliyette bulunan, iktidar olan bütün siyasi partilerin döneminde yayın yapmıştır. Bu siyasi partilerin birçoğu bugün yoktur ama Cumhuriyet gazetesi vardır. Gazetemizin yayımlanamaz hale gelmesi, kapatılması için iktidar kaynaklı hukuksuz ve yasa tanımaz her türlü girişim ve baskıya karşı koyacağımız kuşkusuzdur. Biz gücümüzü demokrasiden, basın özgürlüğünden, okurlarımızın ve demokrasi yandaşlarının destek ve dayanışmasından alıyoruz.

\n\n\n

\n

Cumhuriyet gazetesi, iktidar partisi AKPnin kongresine alınmadı. Bu olay göstermiştir ki, siyasi partileri, demokratik bir toplumda anayasal ve yasal bir kurum değil de, babalarının malı, çiftliği olarak gören zihniyet sahipleri artık anayasa ve yasaları da açıkça çiğniyor. Anayasanın 69. maddesine göre, siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi esaslarına aykırı olamaz. Siyasi Partiler Yasasının 93. maddesine göre de, siyasi partilerin parti içi çalışmaları, parti yönetimi, denetimi; parti genel başkanlığınca, genel merkez organlarınca ve parti gruplarınca alınan kararları ve yapılan eylem ve işlemleri (...) demokrasi esaslarına aykırı olamaz. Yani, bir siyasi partinin yönetimi, istediği her şeyi, her aklına geleni, dilediğini yapamaz. Her kararı ve eylemi demokrasiye uygun olmalıdır. AKP yönetimince, muhalif görülen gazetelerin parti kongresine alınmamasının demokrasi esaslarına uygun olduğunu söyleyecek demokrasi anlayışına sahip olanlar var mıdır, bilemiyoruz. Sadece şunu biliyoruz ki, anayasaya ve kanunlara tabi olmayan, bu düzenlemeleri hiçe sayan bir kuruluş, anayasal bir kuruluş olamaz.

\n

İşte iktidar sahiplerinin basın özgürlüğü anlayışı...

\n

İşte demokrasi anlayışları...

\n

Cumhuriyet

\n\n

Yazarın Son Yazıları

Atatürk ve Türk halkı 10 Kasım 2019
Gerginlikler Yılı 2012 31 Aralık 2012
En Kızılan Gazete 10 Mayıs 2012
Kamuoyuna... 17 Şubat 2012
Dünya Ve Biz... 9 Şubat 2009
Sorular? 2 Şubat 2009
Pusula 26 Ocak 2009
Obama Başlarken... 19 Ocak 2009