Miyase İlknur

İktidar şimdi de TÜRSAB’ı bölüyor

27 Ocak 2024 Cumartesi

Bir TÜRSAB eksik kalmıştı el atmadığınız. Elbette kanunla kurulan ve idari denetime tabi olan elli yıllık örgütte, kanuna aykırı işlemler varsa denetlenmesi kaçınılmazdır. Ama öyle bir durum yoksa derdiniz ne?

Baroları böldünüz. Yargı ve güvenlik bürokrasisini tarikatlar arasında bölüştürdünüz de TÜRSAB ne alaka?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği adıyla faaliyet gösteren elli yıllık bu mesleki örgütü de barolar gibi bölmek için kanun taslağı hazırlandığı kulislere sızdı. Taslak Saray’da hukuk kurulunda tartışıldı ve bazı eksiklikler görülerek yeniden düzenlenmesi için Turizm Bakanlığı’na şimdilik iade edildi deniyor.

Amaç ne?

Büyük sermaye sahiplerinin sektörü dilediğince yönetmesi ve haksız rekabetin önü açılmak mı isteniyor?

Emek ve bilgi yoğun ticari işletmeler olan ve çoğunluğu aile işletmesi şeklinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinin, büyük reklam verebilenlerin gölgesinde ezilmesi mi amaçlanıyor?

Yoksa bölünmüş yapılar nedeniyle meslek örgütünce haksız rekabetin denetlenemediği turizm sektörünün oluşması ve küçük işletmelerin kapanması ya da ETS gibi büyük şirketlerin bayisi olarak faaliyet göstermesi midir murat?

Hazırlanan taslakta, duyumlarımıza göre TÜRSAB’ın birlik yapısı bölünüyor ve yerine çoklu örgütlenme esas alınıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı kanun çalışmasında; hac umre, sağlık turizmi, tur operatörleri ve uçak bileti satıcısı olarak faaliyet gösterenlerin bir başka şarta dahi bağlanmaksızın ayrı ve bağımsız örgüt kurmalarının önü açılıyor.

Saçmalığın daniskası.

TOBB üyelerini de mesleklerine göre ayırmayı neden düşünmüyorlar mesela...

AMAÇ TEKELLEŞME Mİ?

Birlik genel kurul ve seçimleri de yer ve tarih olarak ayrılırken seçim işleri başka kanunla ve çok başka amaçla kurulmuş Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı, TGA’ya bağlanmak isteniyor. TÜRSAB seçimleri yargı gözetiminde yapılırken TGA seçimlerinde bu koşul aranmıyor. Bunun dışında kurulacak adı birlik, kendileri dernek niteliğindeki örgütlerin seçimleri ile ilgili düzenlemelere bakıldığında, 18 yönetim kurulu üyesinden sadece birinin seyahat acentelerinin temsilcisi olduğu ve yargı gözetiminde yapılmayan TGA seçimlerine bağlanmak istenmesi hem hukuka hem de hayatın olağan akışına aykırılık teşkil edeceği de hesaplanmıyor.

Bölünme ile meslek birliği yerine dernek benzeri yapıların önü açılmak isteniyor. Seyahat acentalarının “diledikleri” meslek örgütüne kaydolma tercihinin getirilmesi, meslek örgütünün üyesinin faaliyetlerini denetlemeyi, yönlendirmeyi ve standart getirmeyi imkânsız hale getirmesi kaçınılmazdır. Üye, standart getirmek amacıyla kural koyan örgütten ayrılıp başka örgüte geçebileceğinden mesleki kuralların uygulanmasını üyeden talep etmeye çekinecektir.

Kanun taslağı, bir turizm ürünü olan “transfer” faaliyetini tur ve paket tur içine hapsederek ülkenin en önemli turizm servisini denetlenebilen yapılar olan seyahat acentelerinin elinden alıyor. Bu alanın kontrolsüzlüğü turizmde en önemli unsur olan “güvenli hizmeti” ortadan kaldıracağı da akla getirilmiyor.

Bu düzenlemeyle tekelleşme seyahat acenteciliğinde de oluşacak ve bu durum yaklaşık küçük ve orta boy mesleki ticari işletme niteliğindeki seyahat acentesini mali olarak rekabet edemez hale getirecektir.

Yurtdışı fuarlarda ve toplantılarda sektörü kimin temsil edeceği konusunun da bir kaos ve tartışmaya yol açacağı malum.

Hükümetin TÜRSAB’ın küçük birliklere bölünmesine yönelik çalışması işsizlikten ve can sıkıntısından değildir herhalde. Belli ki sektörde birilerinin tekelleşmesi ve parsayı toplaması amaçlanıyor.

Yakında çıkar kokusu nasılsa.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

İlhan Selçuk olabilmek 22 Haziran 2024
Devlette görev bitmez 8 Haziran 2024

Günün Köşe Yazıları