Emeklilik sonrası çalışırsam yıllık izin sürem ne olur?

14 Mayıs 2024 Salı

Soru: 35 yıldır çalıştığım işyerimden bütün haklarımı alarak emekli oldum. Aynı işimde tekrar çalışmam durumunda yıllık izin hakkım 26 gün olarak devam eder mi? Yoksa 14 gün olarak mı başlar? Bununla ilgili bir yasa veya karar var mı? Zafer Y.

Yıllık izin hakkı, 4857 sayılı iş kanununda düzenlenmiş olup kanunun 53. maddesinde, işçinin işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olanların yıllık izne hak kazanabileceğini ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği, işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinde hizmet süresinin esas alınacağı, buna göre hizmet süresi; bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, on beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamayacağı ayrıca, elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinin yirmi günden az olamayacağı, 54. maddesinde yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınacağı öngörülmüştür.

Yıllık izne hak kazanabilmek için bir yıllık sürenin aynı işverenin işyerinde geçmesi şarttır. İşçinin çalıştığı işyerinden ayrılıp bir başka işyerine girmesi durumunda, önceki işyerinde geçen çalışma süresi, yıllık ücretli izin hakkının doğumunda dikkate alınmaz ancak, gerek yıllık izin süresinin gerekse izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilerek dikkate alınır.

Belirtilen yasal düzenlemeler çerçevesinde, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçinin yıllık ücretli izin süresi hesaplanırken önceki ve sonraki çalışma süreleri toplanarak, yıllık izne hak kazanılacak gün sayısının belirlenmesi gerekir.

Yasal düzenlemeler böyle olmakla birlikte, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2015/3643 esas, 2016/14528 sayılı kararında kıdem tazminatını alan ve yıllık izinlerini kullanan işçinin emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışması durumunda yıllık izin süresinin belirlenmesinde emeklilik öncesi dönemin tasfiye edilmiş olması nedeniyle dikkate alınmaması yönünde karar verilmiştir. Ancak emeklilik sonrası aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçinin yıllık izin hakkının emeklilik öncesi çalışma dönemi dikkate alınmadan hesaplanması yönündeki kararlar çok eleştiri almıştır.

Nitekim Yargıtay’ın son kararlarında da “Yıllık izin ücretine esas kıdemin belirlenmesinde aralıklı çalışmada tasfiye söz konusu olmayacağından davacının izne esas kıdeminin iki dönem çalışmasının toplanarak belirlenmesinde yasaya aykırılık yoktur” [Y9 HD. 29.12.2017 T., E. 2015/18282, 2017/22167;Y 22HD .01.11.2017 T., E. 2017/9112, K. 2017/23766)] şeklinde hüküm tesis edildiği görülmüştür.

Bu durumda, 35 yıldır çalıştığınız işyerinden emekli olup aynı işyerinde tekrar çalışmanız durumunda, iş kanununun 54. maddesi gereğince aynı işyerinde çalışmanın devam etmesi nedeniyle yıllık izin sürenizin 26 gün olarak devam etmesi gerekir. Yine, kanunun 53. maddesi gereğince elli ve daha yukarı yaştaki işçilere emekli olsun veya olmasın verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olmamaktadır.

SORULARINIZ İÇİN

[email protected] adresine e-posta yollayabilirsiniz.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları