Olaylar Ve Görüşler

İkinci sınıf sayılmak - İsmail ÖZCAN

30 Kasım 2023 Perşembe

Günümüzde kadın ne yazık ki hemen her ülkede bir şekilde şiddete, tacize, tecavüze uğruyor; itiliyor, kakılıyor. Ama kadınların her bakımdan en fazla mağduriyete uğradığı ülkeler Müslüman ülkelerdir. Bunun da başat sebebi bütün İslam dünyasında kadının ikinci sınıf sayılmasıdır.

Kadın hakları, kadının toplumdaki yeri ve statüsü yüzyıllardan beri Müslümanlığın yumuşak karnı olmaya devam ediyor. Bu yüzden İslama en ciddi eleştiriler, en yoğun hücumlar kadın hakları üzerinden yöneltiliyor. Müslüman toplumlarda kadınların hukuk karşısında erkeklerle eşit ve özgür bireyler olarak var olma hakları hiçbir zaman, hiçbir şekilde kabul görmemiş; bin bir türlü teville, yorumla kadın ikinci sınıflığa, eve kapanmaya, hiçbir şekilde öne çıkmamaya, görünmemeye mahkûm edilmiştir. Kadının hayattaki rolü kocasına hizmet, yuvasını çekip çevirmek, çocuklarını yetiştirmek olarak sınırlandırılmıştır. 

İslam dünyasında kadınları dışlamayı, ezmeyi, köleleştirmeyi ideolojilerinin temeli yapmış olan Talibanlar, IŞİD’ler, Hizbullahlar işte bu anlayışın yarattığı iklimin ürünleridir.

Halbuki çağımızın bütün gelişmiş ülkeleri kadın haklarının eksiksiz tanındığı, kadınların erkeklerle eşit şekilde ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında görev aldığı ülkelerdir. Dindar/muhafazakâr insanların, kesimlerin görmesi ve kabul etmesi gereken gerçek bu zamanda kadının toplumdan yalıtılıp evinin dört duvarı arasına, harem selamlık uygulamasına, erkek egemen yönetimlerin belirlediği giyim tarzına mecbur ve mahkûm edilemeyeceğidir! 

Yaşadığımız bu çağda kadın haklarının yasalardan bile daha sağlam güvencesi ise laikliktir. Gerçekte laiklik kadın özgürlüğü de dahil her türlü özgürlüğün güvencesidir. Fakat laiklik kadın özgürlüğünde daha belirleyicidir. Laiklik içselleştirilmeden çıkarılan yasalar baskı ve şiddete karşı etkili olamamaktadır. Çünkü kadınlara yapılan baskılar, dayatmalar dine dayandırılmakta, dinle meşrulaştırılmaktadır. Buradan çıkmanın yolu ise bilinçli bir laikliktir.

Günümüzün gelişmiş demokratik toplumlarında olduğu gibi Müslüman toplumlarda da kadının istediği alanda eğitim görebilmesi, dilediğinde veya gerektiğinde çalışabilmesi onun eşitlik ve özgürlüğünün gereği temel bir hak olarak görülmedikçe ve toplumun onun zekâsından, yeteneğinden, bilgisinden yararlanabilmesi sağlanmadıkça Müslümanlar hiçbir zaman gelişemez ve kalkınamazlar.

İSMAİL ÖZCAN

EĞİTİMCİ/YAZARYazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları