PEN Türkiye yeni yönetim kurulu belirlendi

İlk adımını 1921'de Londra'da atan ve dünya yazarları arasında bir tanışma ve dayanışma platformu olan PEN'in 102 ülkedeki 145 merkezine 16 bin yazar üye. PEN Türkiye Merkezi 1950'de Halide Edip Adıvar'ın başkanlığında kuruldu.12 Eylül darbesi üzerine kapanan PEN Kulübü 1988'de Yaşar Kemal'in başkanlığında hayata döndü. Başkanları arasında edebiyatımızın Şükran Kurdakul, Ataol Behramoğlu, İnci Aral gibi saygın isimleri yer aldı.
 

Uluslararası Pen Tüzüğü

Uluslararası P.E.N. tüzüğü Uluslararası PEN Kongrelerinde önerilerek kabul edilen kararlara dayanarak hazırlanmıştır. PEN şu maddeleri onaylar:

1.Edebiyat sınır tanımaz; politik ve uluslararası karışıklık durumunda bile insanlar arasında ortak bir alan olarak korunmalıdır.

2.Bütün koşullarda -özellikle savaş zamanında- sanat eserleri -en geniş kapsamıyla insanlık mirası- ulusal veya siyasal tutkular karşısında korunmalıdır.

3.PEN üyeleri nüfuzlarını daima uluslar arasında iyi niyetli anlayış ve karşılıklı saygı oluşturup güçlendirmek amacıyla kullanmalıdır. Üyeler ırk, sınıf ve milliyet temelli nefretleri bertaraf ederek insanlığın dünyada barış içinde yaşaması ideali uğruna ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını taahhüt ederler.

4.PEN düşüncenin her ulusun kendi içinde ve tüm ulusların arasında engellenmeden aktarılması ilkesini savunur. PEN üyeleri gerek yaşadıkları ülkede ve ait oldukları topluluk içinde, gerekse dünyada ifade özgürlüğünün baskı altına alınmasının her biçimine karşı koyacaklarını taahhüt ederler. PEN basının özgür olması gerektiğini savunur, barış dönemindeki her tür keyfî sansüre karşı koyacağını belirtir. PEN dünyanın siyasal ve ekonomik olarak daha üst düzeyde organize olması için devletlerin, hükümetlerin ve kuruluşların özgürce eleştirilmesini gerekli sayar. Özgürlük gönüllü bir disiplin anlamına geldiği için, PEN üyeleri, özgür basın adına ortaya çıkan yalan yayınlar, kasıtlı sahtekârlıklar ve gerçeklerin siyasal ve kişisel amaçlar uğruna çarpıtılması gibi olumsuzluklara karşı çıkmayı görev sayarlar.

5.PEN üyeliği milliyet, dil, ırk, renk ve din ayırımı yapmaksızın, bu amaçları benimseyen bütün nitelikli yazar, editör ve çevirmenlere açıktır.