A+ A-

Orhan Kemal Roman Armağanı ‘Kul’ adlı romanıyla Şahiner’in oldu

47. Orhan Kemal Roman Armağanı, Seray Şahiner’in Can Yayınları’ndan çıkan “Kul” adlı romanına verildi.
Yayınlanma tarihi: 18 Mayıs 2018 Cuma, 06:15

[Haber görseli]

47. Orhan Kemal Roman Armağanı, Seray Şahiner’in Can Yayınları’ndan çıkan “Kul” adlı romanına verildi. Turhan Günay, M. Nuri Gültekin, Erendiz Atasü, Yiğit Bener, Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu ve Nazım K. Öğütçü’den oluşan seçici kurul, “kentsel ve rantsal dönüşümle mahallenin çöküşü, kadın bireyin tamamen yalnızlaşmasını, tek başına bir birey olarak var olma mücadelesini, hezeyan, beklenti ve umutlarını, düş kırıklıklarını, topluma hâkim olan çeşitli söylemlerden, ideoloji ve inançlardan nasıl etkilendiğini, bu etkileri kişiselleştirip aradan kendi yolunu bulmaya çalışışını, bu etkilerden kurtulamayışını ama gene de teslim olmayışını güçlü bir anlatım tekniğiyle ve tutarlı bir dille, kolaycılıklara sapmadan ince bir mizahla, toplumsal dokuyu arka planda ustalıkla irdelemesi ve Orhan Kemal’in sanat ve dünya görüşüyle birebir örtüşmesi nedeniyle 2018 yılı, 47. Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer görüldü” açıklamasında bulundu. Şahiner’e ödülü, 1 Haziran’da saat 10.30’da Orhan Kemal Kütüphanesi-Konferans Salonu’nda yapılacak Orhan Kemal’i anma töreninde verilecek.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ataol Behramoğlu, Zülfü Livaneli, Orhan Kemal