Köşe Yazısı

Kapat
A+ A-
Selmi Andak

Türkiye’de Modern Sanat...

13 Ekim 2008 Pazartesi

Türkiyede sanat dünyamız öncelikle Moderncilik akımlarınınetkisinde kalmıştır. Modernleşme dünyayı oluşturan bireyselleşme, endüstrileşme, kültürel farklılaşma, kentleşme, estetik sekülerleşme, bürokrasileşme, rasyonalleşme akımlarının daima etkisinde kalmıştır. Kültürel farklılaşma, metalaşma akımlarını da birlikte getirmektedir. Bürokrasileşme ve rasyonelleştirme akımlarını da gündelik akımlarla birleştirmektedir. Modernleşme hepsi bir arada modern dünyayı oluşturan bireyselleşme, sekülerleşme, endüstrileşme, kültürel farklılaşma, metalaşma, kentleşme, bürokratikleşme, rasyonalleşme süreçlerini anlatan bir terimdir. Buna karşılık estetik modernlik, endüstrileşme ve rasyonelleşmenin yabancılaştırıcı boyutlarına karşı çıkarken kültürü dönüş- türmeye ve yaratıcı özgerçekleştirici sanatta bulmaya çalışan avangard modernist hareketlerde ve bohem alt kültürlerde ortaya çıktı. Modernlik, gündelik hayata modern sanatın, tüketim toplumunun ürünlerinin, yeni teknolojilerin, yeni ulaşım ve iletişim tarzlarının yayılması yoluyla girdi. Modernliğin yeni bir endüstriyel ve sömürgeci dünya kurduğu dinamikler modernleşmeolarak betimlenebilir. Bu minvalde çağdaş sanat konuşmalarının 5. yılı, Türkiyede modernlik ve modernizm olgusuna odaklanıyor. Disiplinlerarası bir konuşma ve katılımcı kimliği ile sanat, edebiyat, sinema, tarih, sosyoloji, politikalar ve benzeri alanlarda yaşanan dönüşümü tartışmaya açmak istiyor.

Fotoğraf sanatı ve eğitimi

Moderatör Merih Akoğul. Konuşmacı Doç. Dr. Melih Zafer Arıcan. Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki toplantıda fotoğraf sanatçısı sevgisini iletti. Bu sanat olayında ayrıca dans söyleşisi yer aldı. Tüpte Uzay Dansıbaşlığı altında, bedenin uzayla olan ilişkisine dayanan Tüpte Uzay Dansıadlı proje Butch dansçısı olan Fkuhara tarafından sunuldu. 1.5 metre yüksekliğinde ve 10 metre genişliğinde 6 farklı tüp kullanılarak gerçekleştirilen bir performans, bilimsel eğitim ve deneyimler ile yaşamak için bir şans sayıldı. 2006 Kasım ayında Tokyoda Japon Bilim ve Teknolojik Ajansının düzenlediği Science Agoraprojesini gerçekleştirdiği bir gösteri ile başarılı oldu. Japon bilim ve teknoloji ajansının bir gösterisini sundu. Monacoda UNESCOnun gerçekleştirdiği Digital Sanatprojesinde başarılı oldu.

Tümü Selmi Andak - Son yazıları

Müzikal Beyin 9 Şubat 2009 Pzt
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 2 Şubat 2009 Pzt
Arif Hikmet Koyunoğlu 26 Ocak 2009 Pzt