ACIPAYAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.05.2024 - 00:01

T.C. ACIPAYAM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Denizli Su ve Kanalizasyon İdari Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılması istenen ve aşağıda belirtilen dava konusu ada parsel nolu ve malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Denizli Su ve Kanalizasyon İdari Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Denizli Su ve Kanalizasyon İdari Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı/ mülkiyeti Denizli Su ve Kanalizasyon İdari Genel Müdürlüğüne adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli taşınmaz malikleri adına Türkiye Ziraat Bankası Acıpayam Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 13/05/2024

Dosya No (Esas)    Mahalle      Ada- Parsel     M²               Duruşma Gün ve Saati 

2024/142                Dedebağı       254/394    582,19 m²        08/07/2024 09:55

MALİKLER: Ayşe SOMKAYA, Emine ÇEVİK, Ganime YALÇIN, Gülüzar DOYDAŞ, Hasan SOMKAYA, Mehmet SOMKAYA, Osman SOMKAYA, Ömer SOMKAYA, Ramazan SOMKAYA, İsmail SOMKAYA (ölü)

#ilangovtr Basın No: ILN02036181