Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

ANAMUR 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANAMUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2019/228 Esas

Davacı tarafındanaleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizcebilirkişi raporu ilanen tebliğine karar verilmiş olup, "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur" ihtarı uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01942333