Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZI İLANI

2023/45 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, SARAYCIK Mahalle/Köy, 101596 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz, imar planı kapsamında imarlı arsadır. Arsa, planda konut alanı olarak ilan edilmiştir. Parselin üzerine 1,00x 4943,10m2= 4943,10m2. brüt İnşaat alanı olan konut binası yapılabilecektir. Arsa, yamuk benzeri geometrik formdadır. Arsanın cephe aldığı yol olup, toprak yol ile yanına kadar araçla gidilebilmektedir. Taşınmazın komşu parsellerinde yapılaşma bulunmamaktadır. Arsa, kuş uçuşu yaklaşık olarak Saraycık TOKİ 1.ci bölgesine 1700m.,Sincan Belediyesine 3000m., Sincan sanayisine 2600m, Saraycık Mah. Muhtarlığına 650m. Sincan kapalı Pazar yerine 2000m. Ankara Batı Adliye Sarayına 3400m.mesafede, konut alanı olarak gelişim gösteren bölgede konumludur. Arsanın çevresi sınırlarını belirleyici olarak tel örgü vb. unsur bulunmamaktadır. Arsa üzerinde herhangi bir yapı, ağaç yoktur, Bölgede elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri gelmiş bulunmaktadır. Sincan Saraycık Mahallesi 101596 ada 4 parselin 1/1000 ölçekli onaylı imar planına göre Konut alanı kullanımında, E:1,00, Yençok 13 kat yapılaşma koşullu olduğu belirtilmiştir.

Adresi : Saraycık Mahallesi, 101596 Ada 4 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 4.943,10 m2

Kıymeti : 22.243.950,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01942650