Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

ANTALYA 23.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/169

KARAR NO: 2023/621

Mahkememizin 2023/169 esas, 2023/621 sayılı kararı ile;Komolıddın Uglı ve Zahra oğlu,17/04/1994 Özbekistan doğumlu , sanıkNURIDDIN VALIKHANOVA hakkında;

"Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma " suçundan TCK.nun89/1, 89/2-b, 62/2, CMK'nun 251/3, TCK'nın 52/2, 52/4 maddeleri uyarınca 3.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve CMK.nun 231/5, 231/8 maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık NURIDDIN VALIKHANOVA'ya gerekçeli kararıntebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisindemahkememize itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleştirilerek infaza verileceği, itiraz edildiği taktirde kararın kaldırılarak duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılama yapılacağı vesanığa ceza verilmesi halinde 1/4 oranında indirimin kaldırılarak ceza verilebileceğihususu ilanen tebliğ olunur.27/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01942681