Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

BAFRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAFRA2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı: 2023/319-338, 2023/340-361, 2023/363-370 Arası Esaslar (toplam 50 dosya)

Dava konusu aşağıda ekli listede belirtilen, Samsun İlinde bulunan ve aşağıda detayları yazılı taşınmazlar ile ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre dava açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bafra Şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

Sıra No:     Esas No:        Taşınmaz Bilgileri : 

1-               2023/319       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada 147 parsel 243,45 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 1298 ada 148 parsel 436,81 m2kamulaştırma

2-               2023/320       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi 1298 ada 149 parsel 350,18 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 1298 ada 150 parsel 1.277,45 m2kamulaştırma

3-               2023/321       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada 152 parsel 108,55 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 1298 ada 153 parsel 426,65 m2kamulaştırma

4-               2023/322       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada 187 parsel 190,27 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 1298 ada 188 parsel 595,08 m2kamulaştırma

5-               2023/323       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada 185 parsel 164,90 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 1298 ada 186 parsel 518,48 m2kamulaştırma

6-               2023/324       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada 172 parsel 197,58 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 1298 ada 173 parsel, 834,68 m2kamulaştırma

7-               2023/325       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi 1298 ada 170 parsel 74,50 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 1298 ada 171 parsel, 67,50 m2kamulaştırma

8-               2023/326       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada 168 parsel 30,53 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 1298 ada 169 parsel 77,35 m2kamulaştırma

9-               2023/327       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada 164 parsel 27,68 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 1298 ada 165 parsel 118,38 m2kamulaştırma

10-             2023/328       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada162 parsel 33,40 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 1298 ada 163 parsel 154,64 m2kamulaştırma

11-             2023/329       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi 1298 ada 160 parsel 66,17 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 1298 ada 161 parsel 289,71 m2kamulaştırma

12-             2023/330       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada 158 parsel 72,50 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 1298 ada 159 parsel 274,37 m2kamulaştırma

13-             2023/331       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada 156 parsel 98,53 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 1298 ada 157 parsel 460,93 m2kamulaştırma

14-             2023/332       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada 145 parsel 151,83 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 1298 ada 146 parsel 492,53 m2kamulaştırma

15-             2023/333       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 371 ada 19 parsel 1.571,36 m2 kamulaştırma

16-             2023/334       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada 178 parsel 54,00 m2 kamulaştırma, aynı yerde kain 1298 ada 179 parsel 97,64 m2kamulaştırma, aynı yerde kain   

                                         1298 ada 180 parsel 24,00 m2kamulaştırma,

17-             2023/335       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada 182 parsel 29,10 m2 kamulaştırma

18-             2023/336       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada 190 parsel 31,00 m2 kamulaştırma

19-             2023/337       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada 167 parsel 98,58 m2 kamulaştırma

20-             2023/338       19 Mayıs ilçesi, Dereköy/Bahçelievler Mahallesi, 1298 ada 154 parsel 83,37 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 1298 ada 155 parsel 455,01 m2kamulaştırma

21-             2023/340       19 Mayıs ilçesi, BeylikMahallesi, 133 ada 1 parsel 483,27 m2 geçici irtifak,176,40 m2 daimi irtifak,

22-             2023/341       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 133 ada 2 parsel 617,74 m2 geçici irtifak, 222,48 m2 daimi irtifak

23-             2023/342       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 133 ada 3 parsel 172,01 m2 geçici irtifak, 64,59 m2 daimi irtifak

24-             2023/343       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 133 ada 4 parsel 178,49 m2 geçici irtifak, 67,75 m2 daimi irtifak

25-             2023/344       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 133 ada 5 parsel 232,49 m2 geçici irtifak, 91,69 m2 daimi irtifak

26-             2023/345       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 133 ada 6 parsel 514,23 m2 geçici irtifak, 220,93 m2 daimi irtifak

27-             2023/346       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 133 ada 7 parsel 152,63 m2 geçici irtifak, 64,49 m2 daimi irtifak

28-             2023/347       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 134 ada 1 parsel 273,94 m2 geçici irtifak, 133,22 m2 daimi irtifak

29-             2023/348       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 134 ada 2 parsel 100,51 m2 geçici irtifak, 42,21 m2 daimi irtifak

30-             2023/349       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 135 ada 7 parsel 204,43 m2 geçici irtifak, 85,99 m2 daimi irtifak , aynı yerde kain 135 ada 8 parsel 378,11 m2 geçici irtifak, 188,72 m2 daimi

                                         irtifak

31-             2023/350       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 135 ada 9 parsel 877,55 m2 geçici irtifak, 362,40 m2 daimi irtifak

32-             2023/351       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 136 ada 1 parsel 129,21 m2 geçici irtifak, 150,31 m2 daimi irtifak

33-             2023/352       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 137 ada 5 parsel 75,47m2 geçici irtifak, 31,46 m2 daimi irtifak

34-             2023/353       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 174 ada 3 parsel 580,53 m2 geçici irtifak, 374,82 m2 daimi irtifak

35-             2023/354       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 174 ada 4 parsel 116,70 m2 geçici irtifak, 35,51 m2 daimi irtifak

36-             2023/355       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 102 ada 28 parsel 265,18 m2 geçici irtifak, 154,51 m2 daimi irtifak

37-             2023/356       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 106 ada 5 parsel 137,24 m2 geçici irtifak, 45,86 m2 daimi irtifak

38-             2023/357       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 106 ada 4 parsel 272,83 m2 geçici irtifak, 103,88 m2 daimi irtifak

39-             2023/358       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 104 ada 141 parsel 195,42 m2 geçici irtifak, 82,88 m2 daimi irtifak

40-             2023/359       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 104 ada 142 parsel 231,63 m2 geçici irtifak, 97,18 m2 daimi irtifak

41-             2023/360       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 105 ada 3 parsel 441,71 m2 geçici irtifak, 218,36 m2 daimi irtifak

42-             2023/361       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 106 ada 6 parsel 257,02 m2 geçici irtifak, 139,20 m2 daimi irtifak

43-             2023/363       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 104 ada 186 parsel 86,05 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 104 ada 184 parsel 74,48 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 104 ada 187 parsel

                                         64,11 m2 kamulaştırma, aynı yerde kain 104 ada 185 parsel 73,60 m2 kamulaştırma, aynı yerde kain 104 ada 183 parsel 210,06 m2 kamulaştırma

44-             2023/364       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 101 ada 21 parsel 451,71 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 101 ada 22 parsel 1.036,13 m2 kamulaştırma

45-             2023/365       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 101 ada 23 parsel 185,08 m2 geçici irtifak, 8,67m2 daimi irtifak, aynı yerde kain 101 ada 24 parsel 199,83 m2 kamulaştırma,

46-             2023/366       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 101 ada 25 parsel 188,20 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 101 ada 26 parsel 533,26 m2 kamulaştırma

47-             2023/367       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 102 ada 58 parsel 53,64 m2 kamulaştırma

48-             2023/368       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 102 ada 60 parsel 111,58 m2 kamulaştırma

49-             2023/369       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 104 ada 201 parsel 41,82 m2 kamulaştırma

50-             2023/370       19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 104 ada 177 parsel 325,48 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 104 ada 178 parsel 844,16 m2k amulaştırma

#ilangovtr Basın No: ILN01942226