Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

BAFRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAFRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı: 2023/372-381 Arası Esaslar (toplam 10 dosya)

Dava konusu aşağıda ekli listede belirtilen, Samsun İlinde bulunan ve aşağıda detayları yazılı taşınmazlar ile ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre dava açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bafra Şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

Sıra No:   Esas No:      Taşınmaz Bilgileri :

1-             2023/372      19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 104 ada 18 parsel 282,19 m2 geçici irtifak, 150,72 m2 daimi irtifak,

2-             2023/373      19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 104 ada 19 parsel 286,74 m2 geçici irtifak, 128,24 m2 daimi irtifak,

3-              2023/374      19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 104 ada 13 parsel 28,74 m2 geçici irtifak, 41,77 m2 daimi irtifak,

4-              2023/375      19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 104 ada 172 parsel 174,06 m2 geçici irtifak, aynı yerde kain 104 ada 173 parsel 471,60 m2 kamulaştırma,

5-              2023/376      19 Mayıs ilçesi, BeylikMahallesi, 104 ada 14 parsel 670,36 m2 geçici irtifak, 257,54 m2d aimi irtifak,

6-              2023/377      19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 104 ada 17 parsel 409,11 m2 geçici irtifak, 194,46 m2 daimi irtifak,

7-              2023/378      19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi 102 ada 27 parsel 234,26 m2 geçici irtifak, 136,78 m2 daimi irtifak

8-              2023/379      19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 104 ada 28 parsel 477,22 m2geçici irtifak, 221,11 m2 daimi irtifak

9-              2023/380      19 Mayıs ilçesi, BeylikMahallesi, 104 ada 36 parsel 344,86 m2geçici irtifak, 109,85 m2 daimi irtifak,

10-            2023/381      19 Mayıs ilçesi, Beylik Mahallesi, 104 ada 21 parsel 167,51 m2geçici irtifak, 94,84 m2 daimi irtifak,

#ilangovtr Basın No: ILN01942233