Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

BİNGÖL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BİNGÖL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/163 Esas

DAVALILAR : 1- BARIŞ KUYULDAR Mirzan Mah.Yaprak Sokak No:18 Bingöl Merkez/ BİNGÖL

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 02/04/2024 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 122,127,128 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01942598