BULANCAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.05.2024 - 00:01

T.C. BULANCAK 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalarda verilen ara kararlar gereğince; Aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda; maliki, bulunduğu yer, miktar ve değeri belirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili, davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı malik aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası (10.madde) açılması sebebiyle; Aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili, tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği, Süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,taraflarının duruşmanın atılı bulunduğu 03/07/2024 günü Saat 09:40’dan itibaren ve aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği, duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin bilirkişi raporlarına göre belirlenen banka hesabına yatırılacağı hususlarının 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.

Esas No

Köy-Mah

Ada

Parsel

Cinsi

Davalılar

Yüz 

ölçümü

Daimi İrtifak 

Alanı

2023/527

Sanayi

1067

5

Trafo yeri

Bulancak Belediyesi

92,16 m²

92,16 m²

2023/527

Sanayi

1190

1

Trafo yeri

Bulancak Belediyesi

70,04 m²

70,04 m²

2023/527

Bahçelievler

884

8

Trafo yeri

Bulancak Belediyesi

242,23 m²

242,23 m²

#ilangovtr Basın No: ILN02035874