Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/444 Esas

Zonguldak ili, Devrek İlçesi Yağmurca Köyü 123 ada 103 no'lu parsel (yenilenmeden evvel 275 parsel) ile aynı köy 273 parsel sayılı taşınmazla ilgili kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayalı mülkiyet iktisabı iddiasına karşı hak ileri süren kişiler varsa en son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına delilleri ile birlikte müracaat etmeleri ve davaya dahili davalı olarak katılmaları, aksi taktirde TMK nun 713. maddesi gereğince süresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyip sadece talep ile ilgili tahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01941886