Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

ERZURUM 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ERZURUM 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/338 Esas

DAVALILAR : ÖZKAN SERTTAŞ - T.C:18637268618

Mahkememizin 2021/338 Esas sayılı dosyasında tüm araştırmalara rağmen kendisine ulaşılamayan Özkan SERTTAŞ'a bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmamakla ;

Mahkememiz 2021/338 Esas sayılı dosyasında alınan Sayıştay Denetçisi bilirkişi raporunda özetle davacı kurumca davalı Özkan Kurt'a 139.50 ABD doları yevmiye, 116.663.20 ABD doları yurt dışı aylığı, 64.859,98 ABD doları Üniversite ödeneği, 2.575,50 TL yolluk ödendiği tespit edilerek ''Davalı tarafından Yurt Dışında kendisi için yapılan ABD Doları ve Türk Lirası karşılığı yapılan ana paralar ile 29/04/2017 tarihinden (ihraç tarihi), dava tarihi olan 26/11/2021 tarihine kadarki ana para ile işlemiş faizlerin TL karşılığı olan toplam 917.179,83-TL ile bu miktarın dava tarihinden itibaren kendisinden tahsil edileceği tarihe kadarki yasal faizi ile birlikte oluşacak miktarı davacı idareye geri ödemesi gerektiği'' mütalaa edilmekle ilan tarihinden 7 gün sonra bilirkişi raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal sürede rapora itiraz edilebileceği ilan olunur.18/10/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01942080