Yayınlanma: 22.02.2024 - 00:01

GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

EK KARAR

DOSYA NO : 2022/585 Esas

KARAR NO : 2022/1093

HAKİM : Cemile ÇAKIROĞLU 252110

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Nurettin PAMPAL 97205

MÜŞTEKİ : 23659185560 MURAT ULU, Ramiz oğlu, 22/09/1973 doğumlu. Sazlıbosna Mah. Çilingir-Sazlıbosna Cad. No:200 İç Kapı No:1Arnavutköy / İSTANBUL

SANIK : ŞAHBAZ MUHAMMED RESUL, MUHAMED ve MEYRO oğlu, 2002 AFGANİSTAN doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Arnavutköy Arnavutköy / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No :İş adresi: .

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme (Teşebbüs), İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme

SUÇ TARİHİ : 25/05/2022, 26/05/2022

ASIL KARAR TARİHİ : 15/11/2022

EK KARAR TARİHİ : 13/02/2024

EK KARAR TÜRÜ : Diğer

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 18/11/2020 tarihli ilamı ileSanığa TCK.nın 142/2-hmaddesi uyarınca sanık hakkında verilen 3 yıl 1 Ay 15 gün hapis cezası, "Mala Zarar Verme" suçundanSanığa CMK.nın 231/5 maddesi uyarıncaverilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve " İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundanSanığa CMK.nın 231/5 maddesi uyarıncaverilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı Sanığın yokluğunda verilen karar, sanığınbilinen tüm adreslerine tebliğ yapılmak üzere gönderilmiş, sanığın adres kayıt sisteminde mernis adresinin bulunmadığıtebligat yapılamadığı,sanığında adresinin olmaması nedeni ilemahkememizce yapılanadres araştırmalarındandanetice alınamayarak sanığın adresi tespit edilemediğinden sanığa tebligat yapılamamış ve kararın usulüne uygunşekilde tebliği mümkün olmamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Sanık ŞAHBAZ MUHAMMED RESUL'e tebliğ edilebilmesi için Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince tiraj yüksek gazete ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 GÜN SONRA tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 GÜN içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraza başvurabileceği İLANEN tebliğ olunur. 13/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01988516