Yayınlanma: 22.02.2024 - 00:01

GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

DOSYA NO : 2022/669 Esas

KARAR NO : 2023/303

HAKİM : Cemile ÇAKIROĞLU 252110

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ :Nurettin PAMPAL97205

SANIK : EBRAHIM MANSOURI, ESMAEL ve ZAHRA oğlu, 12/11/1990 İRAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Açık Türbe Sok. No:70Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No :İş adresi: .

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 15/05/2022

ASIL KARAR TARİHİ : 14/02/2023

EK KARAR TARİHİ : 13/02/2024

EK KARAR TÜRÜ : Diğer

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce " Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 14/02/2023 tarihli ilamı ileSanığa 5271 sayılı CMK.nun 231/5 maddesi uyarınca verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasıkararı sanığın yokluğunda verilmiş olup, Karar sanığınbilinen tüm adreslerine tebliğ yapılmak üzere gönderilmiş, sanığın adres kayıt sisteminde mernis adresinin bulunmadığı,mahkememizce yapılanadres araştırmalarındandanetice alınamayarak mağdurun adresi tespit edilemediğinden Sanığatebligat yapılamamış ve kararın usulüne uygunşekilde tebliği mümkün olmamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Sanık EBRAHIM MANSOURI'e tebliğ edilebilmesi için Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince tiraj yüksek gazete ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 GÜN SONRA tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 GÜN içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraza başvurabileceği İLANEN tebliğ olunur 13/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01988520