GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Yayınlanma: 25.05.2024 - 00:00

Madde 1-İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

Tabloda belirtilen 5 (beş) adet Galericiler Sitesinde bulunan Oto Galeriler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

Madde 2-İHALE BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Adres/Mevkii

Bağımsız

Bölüm No

m2.

Aylık Muhammen Kira Bedeli

İhale Katılım Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

Gedikkaya Mah. Galericiler Sitesi

13

161

6.000,00 TL

1.250.000,00 TL

59.100,00TL

06.06.2024

15:00

Gedikkaya Mah. Galericiler Sitesi

29

161

6.000,00 TL

1.250.000,00 TL

59.100,00TL

06.06.2024

15:00

Gedikkaya Mah. Galericiler Sitesi

30

161

6.000,00 TL

1.250.000,00 TL

59.100,00TL

06.06.2024

15:00

Gedikkaya Mah. Galericiler Sitesi

31

161

6.000,00 TL

1.250.000,00 TL

59.100,00TL

06.06.2024

15:00

Gedikkaya Mah. Galericiler Sitesi

46

161

5.500,00 TL

1.100.000,00 TL

53.000,00TL

06.06.2024

15:00


Geçici teminat 10 (on) yıllık tahmin edilen kira bedeli ve katılım bedeli üzerinden ihale öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul edilecektir.

3- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 500,00 TL karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur. İhale, 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 15:00’dan itibaren Hacı Miktat Mahallesi Alpaslan Caddesi No: 1 Giresun Belediyesi Meydan Ana Bina Kat: 2 ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır. 

4- İhaleye katılmak isteyenlerin;

a. Tebligat için adres göstermesi.

b. Kanuni İkametgah belgesi.

c. Vekaleten girenler için vekaletname. (Noter onaylı)

d. Noter onaylı imza sirküleri.

e. Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi. (Noter onaylı)

f. Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.

g. Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz.

h. Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

i. Giresun Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

İstenilen belgeler ihale günü en geç saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5- Uygun bedelin tespiti; Tahmin edilen katılım bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek katılım bedelini veren uygun bedel olarak değerlendirilecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN02037151