Yayınlanma: 01.03.2024 - 00:01

GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı DSİ tarafından aşağıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın DSİ adına tescili istenilmiştir. Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazların DSİ adına tescil edileceği, bedelin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur.

Esas No

Davacı

Davalı(lar)

İli

İlçesi

Köyü

Ada

Parsel

2023/282

DSİ Genel Müdürlüğü

İhsan KUZPINARI

Ömer KUZPINARI

Adıyaman

Gölbaşı

Hacılar Köyü

113

8

#ilangovtr Basın No: ILN01990261