İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:00

İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/311 Esas sayılı dava dosyasında 07/05/2024 tarihli tensip zaptı Müteveffa İlker Çabuk'dan (T.C. No:65920081416) alacaklı olduğunu iddia eden kişilerin elindeki belgeler ile mahkememize müracaat etmeleri hususu, İlan olunur. 08/05/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02031549