İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.05.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya : 2023/465 

ESAS NO : 2023/465

KARAR NO : 2023/1037

KARAR TARİHİ : 14/11/2023

SUÇ : Hırsızlık

SANIK KİMLİĞİ : SUAT ABAK, Şaban ve Sevda oğlu, 27/06/1982 DİYARBAKIR doğumlu, DİYARBAKIR, SUR, Kumluçat mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:35620293426

KARAR ÖZETİ : Sanık Suat ABAK hakkında Hırsızlık suçundan yapılan yargılama neticesinde 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 21/05/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02037312