Yayınlanma: 18.04.2024 - 00:00

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞİ

MÜKELLEFİN

ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI

VERGİ

NUMARASI

VERGİ/CEZA

İHBARNAME NO

BİLİNEN

ADRESİ

VERGİ VEYA

CEZA DÖNEMİ

VERGİNİN

NEVİ

CEZANIN

NEVİ

VERGİNİN

MİKTARI

CEZANIN

MİKTARI

TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET

2201023894

2023101613U7r0000035

ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL

'2019/01-2019/12

0010

3080

798.022,47

2.394.067,41


Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezaları nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02017939