Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/442 Esas

Davacı Beria Özfidan, Fatma Özfidan tarafından açılan davada dava dilekçesinden özetle;davacıların İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 1498 ada, 46 parselin maliki oldukları, imar düzenlemesi ile davacıların İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8661 ada, 5 parsele şuyulandırıldıkları, davacılar tarafından 8661 ada 5 parseldeki kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın 634 sayılı KMK'nun 54. Maddesi uyarınca giderilmesinin talep edildiği, davalı Murat ULÇAY'ın (T.C.420***146) MERNİS adresi bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendilerine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevaplarınız varsa cevap dilekçesi vermeniz, mevcut ise ilk itirazlarınız cevap dilekçesine yazmanız, aksi takdirde cevap süresi geçmemiş olsa dahi ilk itirazların daha sonra ileri sürülemeyeceği ve duruşmanın 25/06/2024 günü saat 10:40'a bırakıldığı HMK'nın 121,122,129 ve 316 devamı mad. uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01941890