Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/544 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 

BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Konak İlçesi

MEVKİİ: Gürçeşme Mahallesi

ADA NO: 41591

PARSEL NO: 1

MALİKİN ADI VE SOYADI: SARPER BAĞCI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/544 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01941917