Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

KARADENİZ EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 

ESAS NO : 2023/95 Esas

DAVALI :ORHAN KUŞDAĞ

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Elatmanın Önlenmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 14/02/2024 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01941878