Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

KARŞIYAKA 5. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. KARŞIYAKA 5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2023/384 Esas 28/11/2023

Davacı, HÜSEYİN DİLEK ile Davalı, GÜLHANIM DİLEK arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Mahkememizce davacı tarafça bildirilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı ekli davetiye ilgili konsolosluk aracılığı ile tebliğe çıkarılmış olup, ilgili konsolosluk yazı cevabında adreste tanınmamanız sebebi ile davetiyenin usulüne uygun olarak tebliğ edilemediği, mernis kaydınızın bulunmadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma davetiyesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı HÜSEYİN DİLEK vekili tarafından mahkememize sunulan " müvekkili ile davalının Avustralya Federal Bölge Mahkemesinin 11/09/2014 kesinleşme tarihli (P)DGC2267/2014 dosya nolu sayılı kararı ile boşandıklarını belirterek söz konusu ilamın Türkiye 'de de geçerli olabilmesi için kararın tanıma ve tenfizine karar verilmesi" talepli dava dilekçesine “dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz" hususu Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı yerine geçerli olmak üzere ön inceleme duruşmasının 09/05/2024 günü saat 10:30 'da yapılacağı, “HMK 139. maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz" İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01942696