KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 23.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/47 Esas

KARAR NO: 2024/137

Davacı FATTUM EL MUSTAFA aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

Açılan davanın KABULÜ ile;

1- Kilis İli, Merkez İlçesi, Yavuzlu köyü, Cilt no :81, Hane no: 43, BSN: 27 de nüfusa kayıtlı 10215184754 T.C. kimlik numaralı, Hannan ve Hatice kızı, 11/05/1936, Kilis doğumlu Döne Alluş ile Suriye kayıtlarında, Hannan ve Hatice kızı, 01/01/1936, Kilis doğumlu Döne Çakır'ın aynı kişi olduğunun TESPİTİNE,

Teblig yerine geçmek üzere Mahkememiz Dahili Davalısı olan Adnan Alluş'a (TC NO: 10140187226) Kilis 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/47 Esas 2024/137 Karar sayılı gerekçeli kararı ilanen tebliğ olunur. 16/05/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02036868