Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/159

DAVALILAR : ŞERİFE SOYLU

Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalılar aleyhine, Ankara İli, Çamlıdere İlçesi, Meşeler Mahallesi'nde kain 140 ada 1 parsel (eski 602), Ömerağa Mahallesi'nde kain 272 ada 70 nolu (eski 273) parsel, aynı yer 1418 ada 2 nolu (eski273) parsel, ve aynı yer 1420 ada 1 nolu (eski 273) parsel sayılı taşınmazlara ilişkin olarak Ankara Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan ve mükerrer tapu kaydı olduğu iddia edilen kadastro tespiti işleminin iptali istemiyle dava açılmış olup dava dilekçesine ilişkin davetiyenin tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davalılar Şerife Soylu' ya işbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde “HMK. 122.126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tüm delillerini mahkememize sunması gerektiği hususu tensip zaptı ve dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01942512