Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

MERSİN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. MERSİN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.74014341-2014/396-Ceza Dava Dosyası 

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda mahkememizin14.06.2023 tarih ve 2014/396 esas, 2023/230 karar sayılı ilamı ile sanıklar Nurhan Tol ve suç arkadaşları hakkında mahkememize açılan kamu davasının sonunda, sanık Nurhan Tol'un insan ticareti suçundan beraatine karar verildiği, yapılan tüm aramalara rağmen Mersin ili Mezitli ilçesi Çevlik mah/köy nüfusuna kayıtlı Alaittin ve Sevinç oğlu, 26.04.1968 Çevlik Doğumlu sanık Nurhan Tol'un dosyada bulunan adreslerine tebligat yapılamadığı, açık adresinin de tespit edilemediği ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi uyarınca yerel bir gazetede tirajı Türkiye geneli bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine, İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememiz gerekçeli kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilip hakime onaylattırmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Yargıtay'a temyiz yasa yoluna başvurulabileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.29.11.2023

#ilangovtr Basın No: ILN01942556