Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. REYHANLI1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2021/17-Ceza Dava Dosyası

Esas No : 2021/17

Karar No : 2023/168

Sanık : Enes KATUF, Abdullahadi ve Haldiye oğlu, 1980 İdlib doğumlu

Suç : Taksirle ölüm neden olma

Suç Tarihi : 14.03.2020

Karar Tarihi : 31.01.2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Enes KATUF hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (adli para cezası) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.28.11.2023

#ilangovtr Basın No: ILN01942047