Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/1288 Esas

Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1194 ada, 34parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Bayram ATASEVER ile uzlaşma sağlanamadığından;

Mahkememize 2023/1288 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi ŞubeMüdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 26/12/2023 günü saat 10:48'e bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.22/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01941967