Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:00

SİVEREK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/349

KARAR NO: 2023/498

Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; '' 1-HMK madde 114/1-ive 115/2 uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden REDDİNE,2- HMK 397/2 maddesi gereği verilen iş bu kararın kesinleşmesi akabinde ihtiyati tedbirin kaldırılmasına,3-Karar tarihi itibarı ile alınması gerekli 179,90-TL başvuru ve179,90 TL karar ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,4-Davacı tarafından yargılama sırasında yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,'' şeklinde karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01992486